Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

Zdefiniowany problem:
Wyniki egzaminów zewnętrznych uczniów Szkoły Podstawowej w Kowalu były niskie. Plasowały się w poniżej średnich wyników osiąganych w kraju, województwie kujawsko-pomorskim a także w powiecie włocławskim. Z uwagi na jedyną podstawową szkołę publiczną w Gminie miasto Kowal, władze samorządowe obawiały się odpływu uczniów ze szkoły do większych aglomeracji miejskich położonych blisko Kowala. 

Sposób rozwiązania:
Podjęto decyzję o długofalowych działaniach, które miały wpłynąć na podniesienie jakości kształcenia i podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych. Aby usprawnić proces nadzoru na organizacją placówki oświatowej oraz wprowadzanymi zmianami, władze Gminy miasto Kowal w 2014 r. podjęły decyzje organizacyjne polegające na zmianach kadrowych wśród osób zarządzających szkołą i odpowiedzialnych za proces dydaktyczno-wychowawczy. Zmiany kadrowe wpłynęły na wprowadzenie w szkole szeregu działań, modyfikacji w obszarze dydaktyki i kształcenia, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania itp.
Analizując wskaźniki Systemu Monitorowania Usług Publicznych  zwiększono również efektywność realizowanych zadań  w tym obszarze, od 2015 roku wskaźniki efektywnościowe (wydatki na ucznia i oddział) są znacząco niższe niż mediana i średnia dla podobnej grupy gmin w Polsce. A równocześnie osiągnięto wysokie wskaźniki jakościowe. 

 

Korzyści:

Efektem wprowadzonych zmian był właściwy nadzór nad procesem dydaktyczno-wychowawczym prowadzonym w szkole oraz dbałości o wysoką jakość usług edukacyjnych. Potwierdziły to osiągane w kolejnych latach wyniki na egzaminach zewnętrznych, wzrost osiąganych wyników przy optymalizacji wydatków przeznaczanych na szkołę. 

 

 

SP KOWAL

Powiat

Województwo

Kraj

Rok 2020

j. polski

62.34 %

56.31 %

56.21 %

59 %

matematyka

60.57 %

41.11 %

42.57 %

46 %

j. angielski

70.12 %

45.69 %

50.20 %

54 %

Rok 2021

j. polski

64.15 %

59.14 %

57.40 %

60 %

matematyka

48.12 %

42.44 %

43.29 %

47 %

j. angielski

67.85 %

61.55 %

61.55 %

66 %

Rok 2022

j. polski

60,11 %

58 %

58 %

60 %

matematyka

63,64 %

53 %

53 %

57 %

j. angielski

74,34 %

57 %

63 %

67 %

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2023-06-29
Data aktualizacji:2023-12-20
Typ jednostki:gmina miejska
Miejscowość:Kowal
Powiat:włocławski
Województwo:kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:87-820 Kowal
Jednostka wdrażająca:Kowal
Ulica:ul. Piwna 24
Telefon:54 284 23 17
Witryna internetowa:www.spkowal.pl
Adres email:a.p.lewandowska@spkowal.pl
Liczba mieszkańców:3 365
Osoby kontaktowe:
Baner projektu