Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Jakość i optymalizacja wydatków na oświatę w Gminie Krzyż Wielkopolski z wykorzystaniem wskaźników efektywności

Problem zdefiniowany przez samorząd:

Liczebność oddziałów w szkolne w Kuźnicy Żelichowskiej była bardzo niska, a część zajęć łączono, co skutkowało niezadowoleniem rodziców. Z uwagi na niewielką liczbę placówek oświatowych w gminie, władze borykały się ze zbyt niską subwencją. Te dwa czynniki wpłynęły na podjęcie decyzji o reorganizacji sieci oświatowej.

Sposób rozwiązania:

W pierwszej kolejności przeniesiono oddziały od pierwszej do ósmej klasy z Kuźnicy Żelichowskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim. Ze względów społecznych pozostawiono w Kuźnicy Żelichowskiej oddział przedszkolny, który we wrześniu 2020r. liczył 4 dzieci.

Aby usprawnić proces nadzoru na organizacją placówek oświatowych oraz wprowadzanymi zmianami, wszystkie placówki objęto jednym programem dla arkuszy organizacyjnych.

Wprowadzono ponadto szereg z pozoru niestrategicznych modyfikacji dotyczących m.in. dowozu dzieci do szkół, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć w podziale na grupy itp.

Korzyści:

Efektem wprowadzonych innowacji jest optymalizacja wydatków na oświatę z uwzględnieniem dbałości o wysoką jakość usług edukacyjnych. Potwierdza to prowadzony monitoring pod kątem ilości, jakości i dostępności usług, dokonywany przy pomocy platformy SMUP. 

Zmiany organizacyjne przyniosły wymierny skutek finansowy - o 7 proc. wzrosła relacja między rzeczywistymi wydatkami a subwencją. Podobnie w zakresie wynagrodzeń - o 9 proc. wzrósł wskaźnik relacji między wynagrodzeniami a subwencją - subwencja wystarcza na większą część realizowanych zadań. Skutkiem tych działań organ prowadzący angażuje mniej środków na realizację zadań oświatowych przy zachowaniu dotychczasowego poziomu kształcenia

Cele te osiągnięto dzięki zastosowaniu przemyślanych i odpowiedzialnych form, metod działań. Aby to zaistniało, konieczne było przeprowadzenie diagnozy usług edukacyjnych oraz sporządzenie organizacyjnego i finansowego audytu. Wprowadzane zmiany koncentrują się głównie na Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ale dotyczą także przedszkoli. Mają charakter procesu, gdyż wnioski z audytu posłużyły do wprowadzenia kolejnych zmian.

     Najtrudniejszym zadaniem w obszarze realizowanych zmian było i jest uspołecznienie procesu w celu stworzenia jak najszerszej przestrzeni do jego realizacji. Wprowadzone rozwiązania organizacyjne mają na celu optymalizację wydatków na oświatę ze szczególnym uwzględnieniem zasady maksymalizacji zysków przy minimalizacji kosztów. Największym wyzwaniem było i jest utrzymanie takiego samego lub wyższego poziomo realizacji zadań, a jednocześnie poprawa organizacji działania przy niższych kosztach.  Wprowadzone rozwiązania mają charakter innowacyjny, gdyż (zgodnie z definicją tego pojęcia) prowadzą do wytworzenia nowych lub ulepszonych rozwiązań organizacyjnych w danej jst. 

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2022-06-30
Data aktualizacji:2023-04-27
Typ jednostki:gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:Krzyż Wielkopolski
Powiat:czarnkowsko-trzcianecki
Województwo:wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:64-761 Krzyż Wielkopolski
Jednostka wdrażająca:Urząd Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski
Ulica:Wojska Polskiego 14
Liczba mieszkańców:0
Osoby kontaktowe:
Baner projektu