Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu
Nasze przesłanie -
Dzielimy się
doświadczeniami

System Monitorowania Usług Publicznych

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) https://smup.gov.pl/ dostarcza jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu informacji niezbędnych do kompleksowej oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym. Podstawę tych informacji stanowią zasoby statystyki publicznej oraz dane gromadzone przez administrację w ewidencjach, rejestrach i rozproszonych źródłach. Kluczową wartością SMUP jest udostępnienie samorządom narzędzia do analizowania i monitorowania usług publicznych realizowanych przez gminy i powiaty, a tym samym wspieracie realizacji oraz podnoszenia jakości tychże usług. 

W konsekwencji SMUP wspiera proces wdrożenia działań doskonalących. Zawiera zestaw wystandaryzowanych wskaźników ilościowych i jakościowych pozwalających na porównywanie głównych parametrów dostarczanej usługi w różnych JST o zbliżonej charakterystyce (benchmarking).

Różne JST od wielu lat wprowadzają innowacyjne praktyki w zarządzaniu działaniami i usługami. Tworząc SMUP szukano takich rozwiązań wprowadzonych w JST, których cechą charakterystyczną będzie to, że:  

  • skorzystano z dostępnych danych lub podjęto pomiar dla danej usługi/działania, 
  • w oparciu o te dane wdrożono narzędzia by zmienić jakość, dostępność lub inne parametry tej usługi/działania.  

Tym samym są to praktyki zarządcze, których cechą jest posługiwanie się danymi, pomiarem i wskaźnikami do poprawy zarządzania usługami. Zaprezentowanie ich w tej bazie stwarza możliwość poznania jak różne JST zarządzają realizacją usług korzystając z danych, analizując je i wprowadzając innowacyjne i praktyczne rozwiązania doskonalące. To stworzenie możliwości adaptacji opisanych przykładów z wykorzystaniem zasobów Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Analiza wdrożonych praktyk w zestawieniu ze wskaźnikami prezentowanymi w SMUP rozszerza możliwości  projektowania rozwiązań we własnych JST.

Zachęcamy do tego. 

Ostatnio wprowadzone praktyki

Kielce - Efektywne zarządzanie oparte na danych, czyli o „Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej” oraz o monitoringu rozwoju miasta „Zoom na Kielce”

Prace koncepcyjne oraz przygotowawcze, związane z danymi przestrzennymi rozpoczęły się w Kielcach już w 2006 roku. Dwa lata później uruchomione zostało konkretne narzędzie w postaci Miejskiego Systemu...

Gdańsk - Podatkowy robot

Projekt polega na automatyzacji procesów w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych – wprowadzenie przez „robota” informacji podatkowej IN-1 do systemu dziedzinowego, przesłanej do urzędu dro...

Tarnów - Zarządzanie Edukacją i polityka organizacyjno-kadrowa w oświacie

Zarządzanie Edukacją i polityką organizacyjno-kadrową w oświacie poprzez zracjonalizowanie kosztów  funkcjonowania wszystkich szkół poprzez ujednolicenie systemów organizacji (arkusza organizacyjnego...

Jaworzno - Zmniejszenie ciężkości zdarzeń drogowych, kameralizacja ulic, uspokojenie ruchu – Wizja ZERO

Wyjściowym problemem była wysoka liczba ciężkich zdarzeń drogowych skutkująca ofiarami śmiertelnymi i osobami ciężko rannymi – około 10-11 wypadków śmiertelnych rocznie, 30-40 ciężko rannych osób rocz...

Baner projektu