Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Poprawa dostępności do wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu gminy Oborniki Śląskie

Wdrożenie specjalistycznych oddziaływań już od pierwszych chwil stwierdzenia niepełnosprawności sprzyja większej efektywności oddziaływań terapeutycznych, co przekłada się na jakość funkcjonowania dziecka w przyszłości oraz zwiększa jego szanse na realizację obowiązku szkolnego w placówkach ogólnodostępnych. Gmina Oborniki Śląskie jest gminą miejsko-wiejską, stąd dostępność do wysokiej jakości wsparcia była mocno ograniczona. Działania podjęte przez gminny zespół WWRD sprawiły, że do systemu wsparcia trafiły dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wcześniej rodzice dzieci byli zmuszeni do dokonywania wyborów związanych z rezygnacji z aktywności zawodowej na rzecz usprawniania dzieci poza środowiskiem gminnym. Bardzo często dzieci z niepełnosprawnościami obejmowano specjalistycznymi oddziaływaniami dopiero w momencie realizacji obowiązku przedszkolnego lub szkolnego. Dodatkowym utrudnieniem był fakt wydłużonego procesu diagnozy i konieczność otrzymania stosownych dokumentów uprawniających do otrzymania wsparcia w systemie edukacji. Sytuacja ta była na tyle niekorzystna, że nie wspierano dzieci w okresie najbardziej plastycznym i podatnym na oddziaływania co znacząco wydłuża okres pobytu w terapii i zmniejsza szansę na skuteczność oddziaływań.
Brak specjalistycznego wsparcia na terenie gminy obciążał rodziców dużymi kosztami związanymi z dowozem dzieci do specjalistycznych ośrodków świadczących usługi WWRD w gminach ościennych. 
Momentem przełomowym okazała się decyzja o budowie  żłobka w Obornikach Śląskich. Pojawiła się szansa na stworzenie bazy lokalowej, w której będą warunki do udzielania wielospecjalistycznego wsparcia dzieci. 
Decyzja o tym, że będzie to żłobek integracyjny została poparta wywiadem środowiskowym. Już w pierwszym roku działalności od września 2018 r. żłobek przyjął sześcioro dzieci  z niepełnosprawnościami, a wsparciem specjalistów otoczył łącznie trzynaścioro dzieci (dzieci były w trakcie diagnostyki). 

W 2018 roku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich powstał Zespół WWRD, w skład którego weszli specjaliści zatrudnieni w szkole oraz specjaliści zatrudnieni w żłobku. Dzięki tym działaniom terapeuci udzielają wsparcia możliwie najbliżej miejsca pobytu dziecka. Zmniejszenie ilości zajęć prowadzonych w żłobku umożliwiło udostępnienie sal terapeutycznych dwóm szkołom podstawowym do prowadzenia zajęć dla uczniów w zakresie rewalidacji. Wszystkie działania były oddolną inicjatywą dyrektorów, zespołu specjalistów i uzyskały aprobatę organu prowadzącego.

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2023-11-02
Data aktualizacji:2023-12-13
Typ jednostki:gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:Oborniki Śląskie
Powiat:trzebnicki
Województwo:dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:55-120 Oborniki Śląskie
Jednostka wdrażająca:Oborniki Śląskie
Ulica:ul. Trzebnicka 1
Telefon:(71) 3103519
Witryna internetowa:www.oborniki-slaskie.pl
Adres email:oborniki@oborniki-slaskie.pl
Liczba mieszkańców:20 993
Osoby kontaktowe:
Baner projektu