Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Zapewnienie najwyższej jakości edukacji w szkołach podstawowych

W kwietniu 2023 roku, w ramach II Kongresu Małych I Średnich Miast, Związek Miast Polskich Konkurs Lider Edukacji. Celem konkursu było wyłonienie miast, w których uczniowie przez kolejne lata uzyskiwali wysokie wyniki na wszystkich częściach egzaminu  ósmoklasisty przy utrzymaniu racjonalnych wydatków na realizację zadań oświatowych. Konkurs oparty był na danych zgromadzonych w Systemie Monitorowania Usług Publicznych.

Podkowa Leśna zajęła I miejsce w swojej kategorii (Miasta leżące w strefach zewnętrznych miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw). Ponadto syntetyczny, wieloletni wskaźnik wyników egzaminów wyliczony dla Miasta był największy wśród wszystkich miast uczestniczących w konkursie (gminy miejskie i miejsko-wiejskie z wyłączeniem miast na prawach powiatu).

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2023-09-16
Data aktualizacji:2023-12-13
Typ jednostki:gmina miejska
Miejscowość:Podkowa Leśna
Powiat:grodziski
Województwo:mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:05-807 Podkowa Leśna
Jednostka wdrażająca:Podkowa Leśna
Ulica:ul. Akacjowa 39/41
Telefon:22 759 21 00
Witryna internetowa:www.podkowalesna.pl
Adres email:burmistrz@podkowalesna.pl
Liczba mieszkańców:3 859
Osoby kontaktowe:
Baner projektu