Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Efektywne zarządzanie oparte na danych, czyli o „Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej” oraz o monitoringu rozwoju miasta „Zoom na Kielce”

Prace koncepcyjne oraz przygotowawcze, związane z danymi przestrzennymi rozpoczęły się w Kielcach już w 2006 roku. Dwa lata później uruchomione zostało konkretne narzędzie w postaci Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP). Od samego początku MSIP, jako podstawowy instrument zarządzania zrównoważonym rozwojem zakładał powiązanie danych z przestrzenią, a następnie ich wizualizację na mapie. Kolejnym ważnym założeniem była integracja jak najszerszego zakresu danych w jednym miejscu, udostępnionym pracownikom wydziałów merytorycznych. Tak skonstruowany System miał na celu ścisłe powiązanie procesu podejmowania decyzji strategicznych z działaniami o charakterze administracyjnym. Prosty, przejrzysty sposób prezentacji danych na mapie oraz możliwość wykonania szybkich analiz statystycznych czy przestrzennych miały na celu usprawnienie zarządzania miastem jako całością. Równocześnie System Informacji Przestrzennej  wyposażony został w rozbudowane narzędzia służące udostępnianiu danych mieszkańcom oraz ułatwiające aktywną współpracę miasta z jego obywatelami. W 2022 r. całość rozwiązania uzupełniono o narzędzie monitoringu rozwoju w postaci serwisu „Zoom na Kielce”. Serwis ten docelowo będzie składać się z 20 paneli tematycznych (np. Edukacja, Środowisko, Aktywność obywatelska), obrazujących kondycję Kielc za pomocą interaktywnych wskaźników. Narzędzie opiera się o nowatorskie wśród samorządów rozwiązania z grupy Power BI.    

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2023-06-26
Data aktualizacji:2023-12-19
Typ jednostki:miasto na prawach powiatu
Miejscowość:Kielce
Powiat:Kielce
Województwo:świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:25-303 Kielce
Jednostka wdrażająca:Kielce
Ulica:Rynek 1
Telefon:41 36 76 100
Witryna internetowa:www.kielce.eu; www.idea.kielce.eu
Adres email:anna.dwurnik@um.kielce.pl
Liczba mieszkańców:185 478
Osoby kontaktowe:
Baner projektu