Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Grant oświatowy gminy Sępólno Krajeńskie

Grant oświatowy Gminy Sępólno Krajeńskie to autorskie rozwiązanie zarządcze polegające na corocznej realizacji zajęć dodatkowych w szkołach i przedszkolach, stosownie do uprzednio wyliczonych i korygowanych w trakcie roku budżetowego środków, niezbędnych do uzyskania średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Problem zdefiniowany przez samorząd: Stan usług edukacyjnych w gminie Sępólno Krajeńskie został poddany wewnętrznym analizom, które ujawniły następujące problemy: dokuczliwy brak zajęć dodatkowych w szkołach i przedszkolach, ciągły brak środków (poza projektowymi) na uruchomienie zajęć dodatkowych dla uczniów, niezadowalające wyniki sprawdzianów i egzaminów uczniów naszych szkół, niski poziom kompetencji kluczowych uczniów, brak propozycji atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną.

Sposób rozwiązania problemu: Samorząd Sępólna Krajeńskiego podjął decyzję o konieczności stworzenia systemu, który połączy prawny obowiązek wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego z realizacją zajęć pozalekcyjnych, uzależnionych od bieżących potrzeb placówek.

Dla realizacji innowacji wykorzystano określony przez MEN wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST.

Korzyści: Wdrożenie grantu oświatowego w gminie Sępólno Krajeńskie pozwoliło na: uruchomienie długo oczekiwanych zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) w placówkach oświatowych, uzyskiwanie średnich wynagrodzeń przez nauczycieli bez konieczności wypłaty im jednorazowych dodatków uzupełniających.

Podstawią do realizacji opisywanej zarządczej innowacji było wykorzystanie danych ujętych w planach pracy szkół, dotyczących zdiagnozowanych potrzeb, zainteresowań dzieci i uczniów.

Opisywane wdrożenie jest przykładem praktyki zarządczej w obszarze usług "Edukacja" prezentowanym w portalu smup.gov.pl. Korzystanie z bazy danych porównawczych w SMUP pozwoli na pogłębione analizy rozwoju tych usług.

Portal smup.gov.pl pozwala bowiem na dokonywanie porównań kluczowych parametrów agregowanych na poziomie gminy z podobnymi jednostkami samorządu z grupy porównawczej na terenie kraju.

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2022-04-20
Data aktualizacji:2023-02-07
Typ jednostki:gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:Sępólno Krajeńskie
Powiat:sępoleński
Województwo:kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:89-400 Sępólno Krajeńskie
Jednostka wdrażająca:Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim
Ulica:T. Kościuszki 11
Telefon:523894241
Witryna internetowa:www.gmina-sepolno.pl
Adres email:zoos_sepolno@wp.pl
Liczba mieszkańców:15 213
Osoby kontaktowe:
Baner projektu