Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

System Monitorowania Odpadów Komunalnych SMOK

System Monitorowania Odpadów Komunalnych SMOK, jest systemem podziemnej, selektywnej zbiórki odpadów, to narzędzie służące mieszkańcom, przedsiębiorstwom szeroko pojętej gospodarki komunalnej i samorządom do poprawnej segregacji oraz monitoringu odpadów komunalnych. System ten składa się 6 podziemnych pojemników na odpady o objętości 1100 l (tradycyjne pojemniki na odpady). Umieszczone są one na  2 elektrycznie podnoszonych ponad poziom gruntu platformach. Każda z nich mieści wewnątrz po  3 pojemniki na różne frakcje odpadów. System obsługiwany jest przez oprogramowanie do analizy danych o zebranych odpadach oraz zarządzania całą gospodarką odpadami komunalnymi w gminie. Część z danych jest ogólnodostępna poprzez stronę: www.smok.kepice.pl. Podziemny system SMOK przyczynia się do poprawy estetyki miejskiej i wpływa na poprawę warunków sanitarno-higienicznych oraz odorowych.

Analizując w Systemie Monitorowania Usług Publicznych realizację przez Kępice zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zauważalny jest spadek masy odebranych i zebranych w ciągu roku odpadów komunalnych na 1 mieszkańca.

Źródło: System Monitorowania Usług Publicznych

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2023-07-10
Data aktualizacji:2023-12-18
Typ jednostki:gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:Kępice
Powiat:słupski
Województwo:pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:77-230 Kępice
Jednostka wdrażająca:Kępice
Ulica:ul. Niepodległości 6
Telefon:59 857 66 21
Witryna internetowa:www.kepice.pl
Adres email:poczta@kepice.pl
Liczba mieszkańców:8 232
Osoby kontaktowe:
Baner projektu