Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Innowacyjne rozwiązanie systemowe w zakresie polityki społecznej dla wszystkich mieszkańców gminy Bełżyce.

Model Usług Społecznych w gminie Bełżyce został wdrożony w oparciu o fakultatywne rozwiązanie systemowe określone w ustawie z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, określanej mianem ,,kroczącej zmiany systemowej”. Jest to nowa jakość polityki społecznej na poziomie lokalnym. CUS to instytucja nowoczesna odpowiadająca na zdiagnozowane potrzeby w zakresie usług społecznych i ich koordynacji wszystkich mieszkańców gminy Proces przekształcenia OPS w CUS przyniósł identyfikowane korzyści z perspektywy samorządu lokalnego, mieszkańców oraz instytucji przekształcanej. Aktualnie identyfikowane problemy społeczne m.in. niska dzietność, starzejące się społeczeństwo powodują, iż każdy samorząd musi być przygotowany na budowanie długofalowej strategii samorządu odpowiedzialnego społecznie. Elementami istotnym wdrożonego innowacyjnego rozwiązania modelowego jest przede wszystkim regulacja prawna umożliwiająca jego realizacji, personalizacja katalogu dostępnych usług społecznych w formie aktu prawa miejscowego, współpraca wielosektorowa w szczególności z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej oraz powszechność i dostępność do wysokich jakościowo usług społecznych dla wszystkich mieszkańców (bez kryterium dochodowego i z wyłączeniem z postępowania administracyjnego). Wdrażany Model Usług Społecznych, gdy na terenie gminy został utworzony CUS zmienił wizerunek instytucjonalny na instytucję nowoczesną, profesjonalną która działa w formacie tzw. ,,jednego okienka” gdzie każdy mieszkaniec uzyskuje dostęp do usług społecznych oraz może uzyskać wsparcie w zakresie koordynacji usług , które są dostępne w powiecie lub województwie.

Wsparciem w zakresie monitorowania wdrożonych działań związanych z Modelem Usług Społecznych w gminie Bełżyce mogą być dane i analizy dostępne na portalu GUS-System Monitorowania Usług Publicznych

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2023-10-09
Data aktualizacji:2023-12-21
Typ jednostki:gmina miejska
Miejscowość:Bełżyce
Powiat:lubelski
Województwo:lubelskie
Kod pocztowy i Poczta:24-200 Bełżyce
Jednostka wdrażająca:Bełżyce
Ulica:ul. Lubelska 3
Telefon:81 517 24 68
Witryna internetowa:www.belzyce.pl
Adres email:aostasz@cusbelzyce.pl
Liczba mieszkańców:12 949
Osoby kontaktowe:
Baner projektu