Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Optymalizacja wydatków ponoszonych na energię elektryczną

Opisywana dobra praktyka obejmuje szereg działań podejmowanych przez Miasto Podkowa Leśna na rzecz transformacji energetycznej. Niniejsza praktyka obejmuje następujące projekty (Instytucja Organizująca Konkurs, rok naboru):

  1. Podkowa Leśna stawia na niskoemisyjne oświetlenie (WFOŚiGW, 2016)
  2. Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych (Polski Ład, 2021)
  3. Termomodernizacja budynku publicznego przedszkola w Podkowie Leśnej z wymianą wyposażenia na energooszczędne (Pożyczka Energetyczna w ramach Funduszu Powierniczego woj. Mazowieckiego, realizowana przez Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. Z o.o., 2020)

W Podkowie Leśnej przed realizacją projektu stosowane było generalnie oświetlenie sodowe oraz rtęciowe. Oprawy rtęciowe eksploatowane były od ok. 20 - 30 lat i nigdy nie były czyszczone wewnątrz. 
W przypadku instalacji PV miasto wchodziło w pierwsze wytwórcze instalacje fotowoltaiczne. 

Problem zdefiniowany przez samorząd:

Zważywszy, iż źródła mocy w Podkowie Leśnej, nie były wówczas zoptymalizowane, planowana była wymiana oświetlenia miejskiego. Docelowo dogęszczona miała zostać infrastruktura słupowa, jednakże w ramach niniejszego analizowanego projektu planowana dokonano wyłącznie wymiany opraw. 
Z drugiej strony Miasto końcem 2019 roku zauważyło rosnące wydatki na energię elektryczną i oprócz analizy i redukcji zużycia energii rozpoczęło analizę możliwości budowy własnych źródeł energii. Zważywszy, iż w 2019 roku ustawodawstwo nie sprzyjało dużym inwestycjom w farmy PV (były one nowością dla samorządu a z drugiej strony ciężko było uzyskać odpowiednie warunki przyłączeniowe) zaś Podkowa Leśna nie miała terenów, które umożliwiałyby uruchomienie farmy o mocy 500-800kWp, zdecydowano się na instalacje obiektowe.

Sposób rozwiązania:

Planowano jest zastąpienie 999 opraw sodowych i rtęciowych lampami typu LED. Wnioskodawca zamierza zakupić 618 opraw o mocy 18W, 199 opraw o mocy 26W, 119 opraw o mocy 38W oraz 63 oprawy o mocy 71W. 
Dzięki wymianie opraw planowano zmniejszenie łącznego poboru mocy się 
z 158.300W do 30.400W. Według przedłożonych przez Światłoprojekt s.c. analiz, całkowite roczne zużycie energii elektrycznej miało ulec zmniejszeniu z 636.999,20 kWh do 112.845,03 kWh. Wartości te były hurraoptymistyczne i z tego powodu we wniosku wskazano wskaźnik zmniejszenia kosztów energii ustalono na poziomie ok. 75% wskaźnika podstawowego (obniżka kosztów energii szacowana była do ¼ warto-ści wyjściowej).
W przypadku  rozproszonych instalacji PV w ramach modernizacji przedszkola uruchomiono instalację o mocy 33 kWp zaś w ramach projektu finansowanego z Polskiego Ładu dodatkowe 200 kWp. Zważywszy, że na etapie projektowania maksymalna inwestycja w instalację PV była w tzw. Szybkiej ścieżce możliwa do wielkości 50kWp (obecnie jest to 150 kWp), projekt w ramach Polskiego Ładu przewidziany był do realizacji w 6 lokalizacjach (w tym 2 instalacje na szkole podstawowej, które zasilały dwa odrębne Punkty Poboru Energii). 

Korzyści: 

Miasto Podkowa Leśna istotnie ograniczyło zużycie energii elektrycznej. Dzięki wymianie oświetlenia na LED, oszczędności na zużyciu energii pozwoliły w okresie niecałych 4 lat zwrócić wszystkie poniesione nakłady inwestycyjne wraz z kosztami finansowanymi w krótkim okresie funkcjonowania pożyczki (7 kwartałów). Co więcej 3 raty pożyczki (30% nominalnej wartości) zostały umorzone zaś Miasto musiało wydatkować te środki na nasadzenia zieleni (w każdym roku budżet nasadzeń jest większy niż kwota umorzenia).
W przypadku instalacji PV przede wszystkim podnoszą one autokonsumpcję obiektów obniżając ilość energii elektrycznej, od której Miasto płaci opłaty przesyłowe. Generalnie inwestycja powinna zwrócić się w okresie ok. 8-10 lat, jednakże jeśli ceny prądu zostaną uwolnione w skutek rezygnacji z tarczy osłonowej, okres zwrotu istotnie się skróci. Działania te mogą wpływać na optymalizację wydatków Podkowy Leśnej. na podstawie danych zawartych w Systemie Monitorowania Usług Publicznych, analizując wydatki Podkowy Leśnej można zauważyć, że ich dynamika wzrostu jest mniejsza niż w innych samorządach z powiatu grodziskiego: 

Dynamika wydatków i dochodów gmin w powiecie grodziskim (Źródło: GUS-SMUP)

Jednostka terytorialna Wskaźnik 2013 2017 2022 Dynamika dochodów/wydatków ogółem na 1 mieszkańca w latach 2013/2022 (w %) Dynamika dochodów/wydatków ogółem na jednego mieszkańca w latach 2017/2022 (w %)
Baranów (gmina wiejska) Dochody ogółem budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [ zł] 3377,14 4432,77 8273,55 144,99 86,65
Baranów (gmina wiejska) Wydatki ogółem budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [ zł] 3344,27 4063,80 8327,40 149,01 104,92
Grodzisk Mazowiecki (gmina miejsko-wiejska) Dochody ogółem budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [ zł] 3525,99 5051,65 7582,05 115,03 50,09
Grodzisk Mazowiecki (gmina miejsko-wiejska) Wydatki ogółem budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [ zł] 3322,62 5178,50 8178,37 146,14 57,93
Jaktorów (gmina wiejska) Dochody ogółem budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [ zł] 3782,67 5858,73 8356,66 120,92 42,64
Jaktorów (gmina wiejska) Wydatki ogółem budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [ zł] 3636,00 6073,25 8177,77 124,91 34,65
Milanówek (gmina miejska) Dochody ogółem budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [ zł] 3633,34 4905,47 6604,79 81,78 34,64
Milanówek (gmina miejska) Wydatki ogółem budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [ zł] 3681,54 4996,27 6838,72 85,76 36,88
Podkowa Leśna (gmina miejska) Dochody ogółem budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [ zł] 5939,49 7824,98 11105,10 86,97 41,92
Podkowa Leśna (gmina miejska) Wydatki ogółem budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [ zł] 6313,97 7991,72 10139,16 60,58 26,87
Żabia Wola (gmina wiejska) Dochody ogółem budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [ zł] 4164,37 5424,44 7503,10 80,17 38,32
Żabia Wola (gmina wiejska) Wydatki ogółem budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca [ zł] 4263,83 5682,99 8916,88 109,13 56,90

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2023-09-08
Data aktualizacji:2023-12-20
Typ jednostki:gmina miejska
Miejscowość:Podkowa Leśna
Powiat:grodziski
Województwo:mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:05-807 Podkowa Leśna
Jednostka wdrażająca:Podkowa Leśna
Ulica:ul. Akacjowa 39/41
Telefon:22 759 21 00
Witryna internetowa:www.podkowalesna.pl
Adres email:burmistrz@podkowalesna.pl
Liczba mieszkańców:3 859
Osoby kontaktowe:
Baner projektu