Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Obniżenie wydatków na realizację usług poprzez inwestycje zwiększające efektywność energetyczną w Lądku Zdroju

Gmina Lądek-Zdrój w trosce o jakość powietrza w uzdrowisku i z uwagi na dużą ilość kotłów na paliwa stałe przeprowadza transformację energetyczną.
Zainstalowane zostały czujniki powietrza monitorujące jakość powietrza.
Wykonano odwiert geotermalny o gł. 2.500 m oraz wybudowano gminną farmę FV o mocy 1 MW (posiadamy pozwolenie na budowę kolejnych 9 MW z warunkami przyłączenia). Rozpoczęto etap przygotowania projektu odzyskującego wyłącznie ciepło z odwiertu geotermalnego.
Utworzona została Lądecka Spółdzielnia Energetyczna do prowadzenia działalności wytwarzania energii na potrzeby własne gminy. Członkami założycielami są 3 jedn. gminne: Gmina Lądek-Zdrój, Lądeckie Usługi Komunalne i Centrum Kultury i Rekreacji. Spółdzielnia zarządza farmą FV, która zasila: urząd, szkoły, centrum kultury, opiekę społeczną, oczyszczalnię ścieków, spółkę komunalną, stadiony, świetlice wiejskie, oświetlenie miasta i 9 wsi, Straż Miejską i Pożarną itd. Spółdzielnia będzie dokonywać auto konsumpcji wytworzonej energii, płacąc tylko za dystrybucję prądu. W kolejnym etapie, wraz z rozbudową farmy FV, planuje się przyjmowanie nowych członków spółdzielni: mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców. W pierwszej kolejności przyjmowani będą członkowie, którzy zlikwidują tradycyjne spalane źródło ciepła i przejdą na panele na podczerwień i pompy ciepła. Spółka komunalna wymienia urządzenia na elektryczne, likwidując sprzęt i samochody na benzynę i olej napędowy. Gmina wymienia oświetlenie uliczne na nowe inteligentne i energooszczędne oraz utworzyła stacje i punkty do ładowania pojazdów elektrycznych.
Dzięki tym działaniom mieszkańcy i przedsiębiorcy otrzymają tańszą energię z OZE, która poprawi ich sytuację finansową, podniesie konkurencyjność lokalnych firm oraz poprawi jakość powietrza w Gminie.

Jednym z celów podejmowanych działań związanych ze zwiększeniem efektywności i samowystarczalności energetycznej Lądka Zdroju jest zmniejszenie ewentualnie stabilizacja wydatków związanych z energią i ciepłem ponoszonych przez gminę. Jednym ze sposobów monitorowania wydatków są analizy zawarte w Systemie Monitorowania Usług Publicznych, w tym wydatków ogółem, bieżących, itd.

 

Źródło: GUS-SMUP

 

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2023-09-16
Data aktualizacji:2023-12-18
Typ jednostki:gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:Lądek-Zdrój
Powiat:kłodzki
Województwo:dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:57-540 Lądek-Zdrój
Jednostka wdrażająca:Lądek Zdrój
Ulica:Rynek 34
Telefon:74 811 78 66
Witryna internetowa:www.ladek.pl
Adres email:burmistrz@ladek.pl
Liczba mieszkańców:11 740
Osoby kontaktowe:
Baner projektu