Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Analiza płac pracowników niepedagogicznych w mieście Lublin.

Celem wdrożenia rozwiązania było stworzenie sposobu nadzoru nad poziomem kosztów wynagrodzeń w obszarze wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych jako działanie wspomagające zarządzanie kosztami w lubelskiej oświacie. Rozwiązanie to umożliwiło szybkie szacowanie skutków finansowych wprowadzenia podwyżek płac. 
Wykorzystano w tym celu dane z poszczególnych jednostek oświatowych zawierające informacje o poszczególnych stanowiskach takie jak: wymiar etatu, klasyfikacja budżetowa, rodzaj stanowiska pracy (tj. urzędnicze lub obsługowe), stanowisko pracy, kategoria zaszeregowania, lata pracy, wysokość pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, wysokość pobieranych dodatków: takich jak: funkcyjny, specjalny, nocny. Informacje te jednostki generowały z programu płacowego funkcjonującego w jednostce według stanu na określony dzień roku w formie zaszyfrowanych plików, zgodnie z przesłaną im wcześniej tabelą, do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Wdrażane przez Lublin działania mają pośrednio wpływ na zmniejszenie dynamiki wzrostu kosztów, które w ostatnich latach są mniejsze niż średnia i mediana dla podobnych samorządów.

Wydatki na ucznia szkoły podstawowej w Lublinie w latach 2014-2022 (źródło: smup.gov.pl)

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2023-08-10
Data aktualizacji:2023-11-27
Typ jednostki:miasto na prawach powiatu
Miejscowość:Lublin
Powiat:Lublin
Województwo:lubelskie
Kod pocztowy i Poczta:20‒109 Lublin
Jednostka wdrażająca:Lublin
Ulica:Pl. Króla Władysława Łokietka 1
Telefon:81 466 39 00
Witryna internetowa:www.lublin.eu
Adres email:mklalo@lublin.eu
Liczba mieszkańców:342 039
Osoby kontaktowe:
Baner projektu