Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Ograniczanie strat wody we Wrocławiu

Wrocław jest przykładem miasta, które wykorzystuje Internet Rzeczy do zarządzania siecią wodociągową. W mieście wdrożono system informatyczny – platformę SmartFlow, którego główną funkcjonalnością jest zarządzanie danymi pozyskanymi z ponad półtora tysiąca urządzeń pomiarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

System to przedsięwzięcie MPWiK stworzone wspólnie z firmami informatycznymi. W zakresie tego rozwiązania Wrocław został podzielony na kilkadziesiąt stref pomiarowych. System informatyczny działa na terenie kilkunastu osiedli mieszkaniowych, wykorzystując obecnie blisko 100 urządzeń monitorujących ilość i ciśnienie wody przepływającej przez sieć wodociągową. Dane z tych urządzeń trafiają drogą radiową do centralnej bazy danych, gdzie poddawane są analizie umożliwiającej wykrywanie awarii niedostrzegalnych gołym okiem, czyli wycieków zlokalizowanych pod ziemią. Zadaniem system jest pomoc w szeroko pojętej redukcji strat wody w sieci. Identyfikacja zdarzeń opiera się o monitoring bieżącego zużycia wody w szeregu wydzielonych stref i obserwacji anomalii. Dzięki rozwiązaniu zastosowanemu we Wrocławiu MPWiK obniżyło straty wody, czyli różnicę miedzy ilością wody wtłoczonej do sieci a sprzedanej, do poziomu poniżej 10%. 

Pracownicy MPWiK mogą zlokalizować jeden z najtrudniejszych typów awarii wodociągowej, czyli tzw. „ukryty wyciek”. System działa w oparciu o czujniki zlokalizowane w sieci, które przez całą dobę dostarczają nam informację na temat dystrybucji wody. Najważniejsze pomiary prowadzone są głównie nocą, kiedy mieszkańcy praktycznie nie zużywają wody. Po wytypowaniu miejsca awarii brygady naprawcze wyszukują je precyzyjnie w oparciu o rozwiązania akustyczne. Dzięki tej metodzie awarie, które generują straty rzędu na przykład 15 tysięcy metrów sześciennych wody na dobę, są precyzyjnie zlokalizowane i usuwane w ciągu 72 godzin. SmartFlow przyczynił się do znaczącej redukcji strat wody we Wrocławiu w latach 2016-2022, doprowadzając do poziomu 9,7% w 2022 roku. Wysokość strat wody w 2009 wynosiła 22,1%.

Do monitorowania wdrożonych rozwiązań można wykorzystać dostępny na stronach GUS System Monitorowania Usług Publicznych, w którym są wskaźniki prezentujące m.in. liczbę awarii sieci wodociągowej na 1 km sieci wodociągowej lub udział strat wody w łącznej ilości dostarczanej wody.

Źródło: GUS-SMUP

Korzyści z wdrożenia systemu SmartFlow:

 • Dzięki narzędziu SmartFlow praca sieci wodociągowej jest pod większą kontrolą.
 • Wspomaga w zaawansowany sposób zarządzanie siecią.
 • SmartFlow umożliwia wykrycie awarii w bardzo wczesnej fazie i skraca czas reakcji na nieprawidłowości występujące w pracy sieci wodociągowej. 
 • Proces namierzenia awarii wodociągowej oraz jej usunięcia zostaje znacznie przyspieszony. System jest w stanie wykryć awarię nawet w ciągu kilku dni.
 • SmartFlow umożliwia wykrywanie ukrytych wycieków wody. 
 • Innowacyjny system usprawnia i ułatwia pracę diagnostów sieci oraz brygad wodociągowych pracujących w terenie. Dzięki wsparciu systemu praca wodociągowców jest bardziej efektywna.
 • Szybkie wykrycie i usunięcie ukrytych wycieków wody pozwala przedsiębiorstwu wodociągowemu realnie zmniejszyć straty wody, a tym samym zaoszczędzić cenne litry i chronić zasoby wodne. 
 • Aplikacja pomaga lokalizować nieautoryzowane pobory wody, a tym samym namierzać 
  i eliminować miejsca, w których woda jest pobierana nielegalnie.
 • Dzięki monitorowaniu przepływu wody w sieci oraz danym zebranym przez urządzenia pomiarowe zamontowane w sieci, przedsiębiorstwo jest w stanie prawidłowo zbudować bilans wody. Wiedząc, ile wody zostało wtłoczone do sieci wodociągowej oraz ile z niej sprzedano odbiorcom, łatwo poznać rzeczywiste straty wody występujące na danym terenie. To oznacza, że pracownicy wodociągów są w stanie ustalić, ile wody wycieka z sieci wodociągowej.
 • System analizuje wiele parametrów pracy sieci wodociągowej jednocześnie. Dzięki temu pracownicy wodociągów mają pełny obraz tego, co dzieje się w sieci wodociągowej. 
 • Wszystkie dane o stanie i pracy sieci znajdują się w jednym miejscu.
 • Dzięki systemowi analiza danych, dotyczących pracy sieci, jest łatwiejsza i szybsza. System analizuje zadane parametry automatycznie. Pracownicy wodociągów nie muszą przeprowadzać analizy ręcznie, co jest bardzo czasochłonne i utrudnia zbudowanie prawidłowego bilansu wody.
 • SmartFlow umożliwia jednoczesne monitorowanie pracy sieci, wizualizację tej pracy, analizę danych i alarmowanie o nieprawidłowościach w sposób przyjazny i zrozumiały dla użytkownika.
 • System analizuje przepływy nocne w wodociągu. To ważne dla wodociągowców; ponieważ w nocy zużycie wody jest mniejsze – lepiej widać miejsca, w których dochodzi do wycieków z sieci. Tym samym łatwiej namierzyć ukrytą awarię. 
 • Przedsiębiorstwo pozyskuje dane, które w pewnym zakresie wspomagają proces planowania inwestycji sieciowych.
 • Przedsiębiorstwo zyskuje możliwość uporządkowania sieci.
 • System może zostać wdrożony na dowolnym obszarze, który posiada sieć czujników. Aplikacja jest dostosowywana do potrzeb Klienta.
 • Większy nadzór nad pracą sieci wodociągowej pozwala na efektywną kontrolę wydatków ponoszonych na eksploatację, rozwój i unowocześnianie sieci.

Innowacyjne systemy, takie jak SmartFlow, usprawniają komunikację i przepływ informacji w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo wodociągowe podnosi jakość usług świadczonych Klientom oraz buduje swój pozytywny wizerunek jako firmy, która z myślą o Klientach i środowisku naturalnym inwestuje w innowacyjne rozwiązania.

 

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2023-08-10
Data aktualizacji:2023-12-18
Typ jednostki:miasto na prawach powiatu
Miejscowość:Wrocław
Powiat:Wrocław
Województwo:dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:50-141 Wrocław
Jednostka wdrażająca:Wrocław
Ulica:pl. Nowy Targ 1/8
Telefon:71 777 72 27
Witryna internetowa:www.wroclaw.pl
Adres email:kum@um.wroc.pl
Liczba mieszkańców:674 300
Osoby kontaktowe:
Baner projektu