Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Zwiększenie dostępności w instytucjach kultury w Krakowie

Problem zdefiniowany przez samorząd:
Brak obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury
Brak gotowości instytucji kultury do przyjęcia osób z niepełnosprawnościami oraz brak kompetencji do realizowania potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Sposób rozwiązania:

  1. Wdrożenie podstawowych zasad wypracowanego modelu wdrażania dostępności:
    podnoszenie wrażliwości zespołów
  2. wzrost kompetencji pracowników instytucji kultury - dotyczy nie tylko samych sposobów realizowania dostępności, ale także do komunikacji pomiędzy zespołami czy osobami realizujące kluczowe działania w instytucji kultury; planowania budżetu; budowania relacji z otoczeniem, etc.
  3. Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami (wymiar edukacji społecznej)

Korzyści:

  • zmiana na poziomie organizacyjnym (komunikacja pomiędzy zespołami; zarządzanie)
  • wzrost kompetencji osób i zespołów w zakresie planowania i realizowania potrzeb osób z szczególnymi potrzebami
  • minimalizowanie ryzyka nałożenia kar finansowych, związanych z brakiem dostępności (porównaj: rozdział 4. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Dz.U. 2019 poz 1696).

W ramach projektu wykorzystano wywiady badawcze, jako podstawę do planowania działań. W początkowej fazie, a nawet teraz, brak jest badań, które w sposób efektywny, mogłyby być wsparciem dla projektów zajmujących się dostępnością przestrzeni publicznej. Sytuacja ta powoli się zmienia, ze względu na pojedyncze inicjatywy regionalne i krajowe.

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2023-05-29
Data aktualizacji:2023-11-27
Typ jednostki:miasto na prawach powiatu
Miejscowość:Kraków
Powiat:Kraków
Województwo:małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:30-233 Krakow
Jednostka wdrażająca:MIK w Krakowie
Ulica:ul. 28 lipca 1943 17C
Telefon:+48 533 310 438
Witryna internetowa:www.mik.krakow.pl
Adres email:wlodarski@mik.krakow.pl
Liczba mieszkańców:802 583
Osoby kontaktowe:
Baner projektu