Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Kompleksowy system wsparcia uzdolnionych uczniów i mieszkańców miasta Legionowo

Rozwiązanie autorskie umożliwiające wspieranie aktywności i rozwoju zainteresowań uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo oraz mieszkańców. U podstaw jego stworzenia  leżały: ustawowe możliwości prawne, wola władz samorządowych do nagradzania mieszkańców naszego miasta lub osób z nim związanych, a także zapotrzebowanie zgłaszane przez osoby fizyczne i prawne na takie formy wsparcia finansowego. Należy podkreślić, że gmina za pierwszoplanowe uznała wsparcie organizacyjne i finansowe dla różnych podmiotów w celu zapewnienia bogatej oferty sprzyjającej rozwojowi uzdolnień. A to niejako wymusiło stworzenie systemowego rozwiązania promocji osiągnięć.

Kompleksowy Program Stypendialny Gminy Legionowo został przyjęty uchwałą Nr XIX/213/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2008 r. Następnie przeszedł nowelizacje i aktualnie obowiązuje uchwała Nr V/41/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r.

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2023-03-28
Data aktualizacji:2023-05-19
Typ jednostki:gmina miejska
Miejscowość:Legionowo
Powiat:legionowski
Województwo:mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:05-120 Legionowo
Jednostka wdrażająca:Legionowo
Ulica:ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
Telefon:22 766 40 93
Witryna internetowa:www.legionowo.pl
Adres email:oswiata@um.legionowo.pl
Liczba mieszkańców:52 995
Osoby kontaktowe:
Baner projektu