Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Poprawa jakości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w gminie poprzez przyjęcie Polityki mieszkaniowej w gminie Dąbrowa Górnicza na lata 2018-2027

Przyjęta przez samorząd miasta Dobrowa Górnicza Polityka mieszkaniowa gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2018 - 2027 opiera się na logice myślenia strategicznego w zakresie polityki mieszkaniowej gminy.  

Przedmiotowy dokument jest zestawem działań, których implementacja pozwala znacząco polepszyć warunki mieszkaniowe wielu gospodarstw domowych. Wdrożenie wskazanych przedsięwzięć rozwiąże problemy mieszkaniowe w tych obszarach, w których mechanizmy rynkowe nie pozwalają na realizację potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niższej sile nabywczej, stwarzając mieszkańcom dostęp do wszechstronnej oferty mieszkaniowej.

Strategia optymalizuje działania gminy Dąbrowa Górnicza w obszarze polityki mieszkaniowej, zarówno w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego gminy, jak i tworzenia warunków do rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego.

Problem zdefiniowany przez samorząd: Wyjściowym założeniem władz samorządowych Dąbrowy Górniczej była konieczność polepszenia warunków mieszkaniowych lokalnej społeczności i zwiększenia dostępu do mieszkań będących w posiadaniu gminy.

Sposób rozwiązania: Samorząd Dąbrowy Górniczej podjął decyzję o kompleksowych zmianach w polityce mieszkaniowej, poprzedzoną analizą szeroko rozumianego "rynku mieszkaniowego" na terenie gminy. Rezultatem badań było stworzenie dokumentu Polityka mieszkaniowa gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2018 - 2027. Bazująca na 63 wskaźnikach w trzech obszarach: Rozwinięty rynek mieszkaniowy na wynajem, Zrewitalizowane zasoby mieszkaniowe i Zrównoważona gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy.

Korzyści: Wdrożenie nowej strategii przynosi wymierne efekty, m.in. powiększenie liczby mieszkań w zasobie ogółem, usprawnienie procesu wynajmu lokali, bardziej adekwatnego do realnej sytuacji życiowej i finansowej najemców, podnoszenie standardu lokali i budynków będących w gminnych zasobach.

Wdrożone przez samorząd Dąbrowy Górniczej zmiany w świadczeniu usługi publicznej Wynajmowanie mieszkań przez JST oparto na 63 wskaźnikach, takich jak m.in. liczba mieszkań ogółem, poziom nasycenia w mieszkania określany jako liczba mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców, odsetek zasobu o współczesnym standardzie jako efekt budownictwa mieszkaniowego, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę, przeciętna liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie, przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania, wyposażenie zasobu w infrastrukturę techniczną, struktura wiekowa zasobu.

Dane oraz wskaźniki dotyczące opisywanej usługi są prezentowane w portalu smup.gov.pl w obszarze „Gospodarowanie nieruchomościami".  Działania podjęte w ramach opisywanej praktyki pozwolą na lepsze zbadanie tego obszaru usług w Polsce. Polityka mieszkaniowa gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2018-2027 przyjęta została Uchwałą nr XXXIV/732/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 r.

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2022-02-08
Data aktualizacji:2023-02-07
Typ jednostki:powiat
Miejscowość:Dąbrowa Górnicza
Powiat:Dąbrowa Górnicza
Województwo:śląskie
Kod pocztowy i Poczta:41-300 Dąbrowa Górnicza
Jednostka wdrażająca:Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Ulica:Graniczna 21
Telefon:32 295 67 05
Witryna internetowa:www.dabrowa-gornicza.pl
Liczba mieszkańców:121 409
Osoby kontaktowe:
Baner projektu