Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.861
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów Samorząd jako pracodawca

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
Kilka lat temu w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, w poniedziałki, wydłużono czas pracy, co pozwoliło na przyjmowanie klientów do godziny 18:00. To rozwiązanie zostało dobrze przyjęte przez mieszkańców gminy. Pracownicy w urzędzie byli zobowiązani do obsługi klientów w pełnym wymiarze godzin ich pracy w urzędzie t.j. w poniedziałek od 8:30 do 18:00, wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30 oraz piątek od 7:30 do 14:00. Chcąc załatwić prywatną sprawę związaną z wizytą u lekarza, czy np. koniecznością opieki nad dzieckiem pracownicy musieli brać wolne. Brak elastyczności pracodawcy zmuszał pracowników do wybierania w tych okolicznościach urlopu wypoczynkowego, który z założenia powinien służyć innym celom.
Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań
Dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne priorytetem jest jakość obsługi klientów i związana z tym dobra organizacja pracy. Wprowadzenie ruchomego równoważnego systemu czasu pracy z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym, wpisanie do regulaminu możliwości skrócenia czasu pracy w danym dniu do 4 godzin, umożliwienie rozpoczynania i kończenia pracy w określonym przedziale godzin oraz możliwość odpracowania wyjścia prywatnego stworzyło bardzo wiele możliwości do pogodzenia potrzeb prywatnych pracownika i potrzeb pracodawcy. Rozwiązanie to wymagało uzgadniania dyżurów w wydziałach obsługujących klientów. Prace nad zmianą systemu czasu pracy rozpoczęły się w listopadzie 2019 r. biorąc pod uwagę zarówno potrzeby pracodawcy jak i oczekiwania pracowników wypracowano porozumienie z przedstawicielami pracowników (w Urzędzie Gminy nie funkcjonuję związki zawodowe). Treść porozumienia – załącznik nr 2 Przedstawiciele załogi konsultowali główne założenia systemu z pracownikami, zbierali ich opinię i przedstawili swoje stanowisko. Porozumienie zostało zawarte na początku grudnia 2019 r., a jego odzwierciedleniem są zapisy w regulaminie pracy wprowadzone Zarządzeniem Wójta nr KZP 14/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. – załącznik nr 3. Przyjęte rozwiązanie funkcjonuje od 1 stycznia 2020 r.
Rezultaty wdrożenia narzędzia

Pracodawca utrzymał godziny obsługi klientów w poniedziałki od 8:30 do 18:00, wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30 oraz piątek od 7:30 do 14:00. Jednocześnie nie ma sytuacji aby klient, który przyjdzie w tych godzinach nie był obsłużony, nawet gdy obsługa ta wymaga pozostania pracownika po godzinach urzędowania. Wymaga to uzgodnień w poszczególnych wydziałach i ustalenia dyżurów pracowników.   Pracownicy zyskali:

 

  • możliwość ruchomego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy (to praktycznie wyeliminowało jeszcze jedno zjawisko, a mianowicie spóźnienia)
  • możliwość wykorzystania nadpracowanych godzin dla prywatnych celów
  • możliwość zaplanowania wyjścia prywatnego i czasu jego odpracowania przy założeniu minimum 4 godzin pracy w danym dniu

      

Taki system czasu pracy to niewątpliwie motywacja pozapłacowa wiążąca.

Wdrożone rozwiązanie, biorąc pod uwagę 2 cykle rozliczeniowe przynosi zamierzone efekty. Pracownicy wykorzystują możliwości w sposób umiarkowany i tylko w razie potrzeby. Ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy spotkały się z dużą aprobatą pracowników. Praktycznie wytworzyły się grupy, które wolą przychodzić i wychodzić wcześniej jak i grupy które wolą pracować dłużej przychodząc do pracy później.  Jednocześnie potrzeba uzgadniania dyżurów w poszczególnych komórkach, pomimo obaw pracodawcy przebiega bez zakłóceń dla funkcjonowania urzędu. Rozwiązanie ma szanse przyjęcia się  się w dłuższej perspektywie czasu, tym bardziej że pozwala na dalszy rozwój np. wydłużenia czasu przyjmowania klientów.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Przeprowadzenie  zmiany organizacji czasu pracy nie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla urzędu.

Zasady równości płci

     Reorganizacja czasu pracy w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne objęła wszystkich pracowników bez względu na płeć.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Działania podjęte przez Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, mimo, że dotyczą poprawy organizacji czasu pracy zespołu pracowników wewnątrz urzędu, przekładają się na jakość obsługi klientów i ich zadowolenie z otrzymywanych świadczeń. Otrzymaliśmy w urzędzie wiele pozytywnych informacji zwrotnych od mieszkańców. Corocznie badamy zadowolenie mieszkańców między innymi z usług Urzędu Gminy i jest ono niezmiennie na bardzo wysokim poziomie.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Jest to dobre rozwiązanie dla wszystkich średnich i dużych urzędów, a także innych instytucji obsługujących klientów. Raczej nie sprawdzi się w jednostkach, gdzie poszczególne sprawy załatwiane są przez samodzielne stanowiska i nie ma możliwości ustalania dyżuru pracowników.
Niewątpliwie rozwiązanie wymaga uzgodnienia z pracownikami. W trakcie dialogu ważne jest by wskazać korzyści dla każdej ze stron. W naszym przypadku propozycja tego systemu spotkała się z bardzo duża aprobatą pracowników.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów