Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.901
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Metoda partycypacyjnego planowania zintegrowanego rozwoju w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
Przed wdrożeniem nowych metod pracy, SSOM pełniło rolę administracyjno-informacyjną dla członków stowarzyszenia. Wobec skromnych zasobów kadrowych Biura SSOM, zdecydowano się oprzeć proces planowania o sieć kooperujących ekspertów (stałych i doraźnych), wspierających działania Biura. Takie podejście zaprocentowało w terminie późniejszym podczas prac nad dokumentami strategicznymi organizacji.
Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

     Partnerstwo, którego liderem jest Szczecin tworzą:  gmina miasto Świnoujście, gmina miasto Szczecin, gmina Nowe Warpno, powiat policki, gmina Police, gmina Dobra, gmina Kołbaskowo, gmina Gryfino, gmina Stare Czarnowo, gmina Stargard Szczeciński, gmina miasto Stargard Szczeciński, gmina Kobylanka, gmina Goleniów, gmina Stepnica oraz województwo zachodniopomorskie. Partnerami SSOM współpracujący (stale i doraźnie) są: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP o/Szczecin, IHK Neubrandenburg, Północna Izba Gospodarcza, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski, Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki, „TRAKO” Wierzbicki i wspólnicy s.j., Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin, Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX.

     Przed wdrożeniem nowych metod pracy, SSOM pełniło rolę administracyjno-informacyjną dla członków stowarzyszenia. Wobec skromnych zasobów kadrowych Biura SSOM, zdecydowano się oprzeć proces planowania o sieć kooperujących ekspertów (stałych i doraźnych), wspierających działania Biura. Takie podejście zaprocentowało w terminie późniejszym podczas prac nad dokumentami strategicznymi organizacji. Celem nadrzędnym realizowanej współpracy SSOM jest budowanie kompetencji do wspólnych działań, w oparciu o zasadę partnerstwa oraz wzajemne uczenie się od siebie samorządów lokalnych. Działania te zmierzają do zacieśnienia powiązań instytucjonalnych oraz funkcjonalnych.

     W okresie 10 lat współpracy wypracowano własne praktyki/procedury wdrażane w codziennej pracy i w kontaktach z partnerami, tj. np. procedura podejmowania decyzji (poprawa elastyczności partnerów w celu zwiększenia możliwości rozwiązywania problemów na szczeblu gminy), procedura konsultacji (wspólne wypracowywanie koncepcji projektów i partycypacja partnerów społeczno-gospodarczych), oraz procedura racjonalizacji wydatków JST (pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność stowarzyszenia). SSOM tworzy wspólnotę partnerów miejsko-wiejskich, stąd bardzo ważnym elementem w planowaniu jego działań jest uwzględnianie konieczności zwiększania szans rozwojowych mniejszych wspólnot samorządowych. Partnerstwo SOM przyczynia się również do budowania tożsamości lokalnej w obszarze funkcjonalnym, opartej na rozwijanej kooperacji.

     Ambicją SSOM jest stałe usprawnianie mechanizmów współpracy między JST tworzącymi wspólnotę samorządową. SSOM wypracowało i stale doskonali mechanizmy umożliwiające włączanie się różnych przedstawicieli społeczności lokalnych w kreowanie polityk publicznych oraz rozwiązywanie lokalnych problemów. Praktyczne zastosowanie ww. działań miało w szczególności miejsce w trakcie prac nad dokumentami strategicznymi tj. Strategią rozwoju SOM 2020, Zintegrowaną Strategią rozwoju transportu publicznego na lata 2014-2020, Zintegrowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla SOM, czy też Koncepcją funkcjonalno-użytkową zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych SOM, które obecnie są wdrażane.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych