Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.783
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Paprykowy szlak - jako model partnerstwa samorządów i przedsiębiorców rolnych na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów białobrzeskiego, przysuskiego i radomskiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

     Kariera papryki w Polsce rozpoczęła się prawie 30 lat temu, a pierwsze jej uprawy ulokowane zostały na terenie gminy Przytyk. Od tamtej pory stała się jednym z najczęściej spożywanych w Polsce warzyw. Papryka to przede wszystkim skarbnica witaminy C - zawiera jej najwięcej spośród wszystkich warzyw i kilkakrotnie więcej niż cytryna. Znajdziemy w niej również beta-karoten, witaminy E, K i z grupy B, sole mineralne (przede wszystkim potas).

Papryka z Przytyka posiada blisko 30 letnią tradycję produkcji na tym terenie i stanowi jedno z głównych źródeł dochodu większości mieszkańców. Jednym z prekursorów uprawy papryki w Polsce był Antoni Kwietniewski z Woli Wrzeszczowskiej (gmina Przytyk), który rozpoczął jej uprawę w 1982 roku. Podczas pobytu w Niemczech Antoni Kwietniewski podpatrzył tamtejsze uprawy papryki i postanowił przenieść ich uprawę do Polski. W latach 80-tych papryka była bardzo dochodową uprawą. Drewniane konstrukcje tuneli były stosunkowo tanią inwestycją i łatwą do wykonania przez każdego rolnika. Sprawiło to, iż z roku na rok przybywało tuneli i nowych plantatorów. Dlatego też, na skutek bardzo dużej produkcji tego warzywa - gmina Przytyk, wraz z okolicznymi gminami: Potworów, Rusinów, Klwów nazwane zostały "paprykowym zagłębiem". To właśnie z tego obszaru pochodzi ok. 80 % krajowej produkcje tego smacznego warzywa. W samym Przytyku paprykę uprawia się obecnie w około 200 gospodarstwach, w ponad 3000 tunelach foliowych. Tradycję i powiązania papryki z regionem przytyckim podkreślają Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku, organizowane od 1999 roku - stanowiąc znakomitą formę promocji przednich odmian, na które popyt stale wzrasta.

     Brakowało jednak wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

     Liderem Partnerstwa, w którego skład wchodzi 7 gmin (Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Wyśmierzyce, Zakrzew),  Starostwo Powiatowe w Radomiu Mazowiecka Izba Rolnicza, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Związek Gmin "Radomka" oraz rolnicy i producenci papryki (60 osób) -  jest Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania.

     Partnerstwo powołano w celu zapełnienia niszy organizacyjnej  i infrastrukturalnej w terenie – braku struktury skupionej na promocji i komercjalizacji Papryki Przytyckiej – flagowego produktu lokalnego. Z obszaru partnerstwa pochodzi ok. 80 tysięcy ton, czyli 80% krajowej produkcji papryki, która znalazła się na 9 miejscu na liście najczęściej spożywanych w Polsce warzyw. Choć „sukces” produkcji papryki jest ewidentny, do czasu powołania Partnerstwa nie udało się stworzyć struktury zrzeszającej rolników, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny, które poprzez swoje działania wdrożyłyby nowe rozwiązania promocyjne, inwestycyjne, handlowe. W działaniach mających na celu promocję i komercjalizację produktu tradycyjnego Papryki Przytyckiej współpracują wszystkie trzy sektory (społeczny, gospodarczy, samorządowy) determinujące rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Partnerstwa. Współpraca oparta jest na równości podmiotów kolegialności podejmowanych decyzji oraz efektywnego rozliczenia się z zamierzonych i osiągniętych rezultatów. Dzięki włączeniu do współpracy samorządu lokalnego powstała nowoczesna infrastruktura Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego wyposażona w elementy architektoniczne i sprzęt umożliwiający prowadzenie działalności handlowej przez m.in. producentów papryki. Centrum może pełnić swoje funkcje przestrzegając przepisów dot. BHP i przepisów sanitarnych gwarantując, że produkty sprzedawane na jego powierzchni są zdrowe i sprawdzone do konsumpcji. Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego, to pierwsze tak zorganizowane miejsce handlu w tej części województwa i jedna z największych inwestycji rolnych w rejonie radomskim. Lokalna Grupa Działania reprezentująca sektor pozarządowy odpowiada za kampanię promocyjną prowadzoną na rzecz Papryki Przytyckiej , która opiera się w głównej mierze na informacjach dystrybuowanych drogą elektroniczną. Na bieżąco informacje dotyczące produktu są zamieszczane na tematycznej stronie internetowej www.paprykaprzytycka.eu. Dzięki czemu zapewniony jest szeroki i bezpłatny kanał przekazu informacji. W działaniach promocyjnych i informacyjnych stosowane są publikacje elektroniczne (e – booki), które dzięki swojej dostępności i bezkosztowności są częściej wykorzystywane przez osoby zainteresowane tematem papryki.

     Partnerstwo paprykowy Szlak zostało zainicjowane w dniu 19 sierpnia 2012 r. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku. Celem działania jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi, lokalnymi grupami działania, ośrodkami nauki, przedsiębiorcami, rolnikami, oraz organizacjami pozarządowymi. Do Partnerstwa przystąpiło Starostwo Powiatowe w Radomiu, Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego, Mazowiecka Izba Rolnicza, a także gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Wyśmierzyce i Zakrzew oraz jego inicjator – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”

Cel strategiczny partnerstwa.

Celem partnerstwa jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi, lokalnymi grupami działania, ośrodkami nauki, przedsiębiorcami, rolnikami, organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju Produktu Tradycyjnego „Papryka Przytycka” obejmującego jego wytwarzanie, sprzedaż, promocję oraz rejestrację przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Zadania Partnerstwa

Do najważniejszych zadań Partnerstwa należy:

     1)  Promocja produktu „Papryka Przytycka”

     2) Integracja lokalnego środowiska producentów papryki

     3) Utworzenie „grupy” uprawnionej do złożenia wniosku o rejestrację produktu Papryka Przytycka jako Chronione Oznaczenie Geograficzne

     4) Organizacja warsztatów, konferencji, seminariów tematycznie związanych z papryką i ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich

     5) Powoływanie grup roboczych do rozwiązywania zadań cząstkowych

     6) Utworzenie projektu współpracy związanego z papryką miedzy lokalnymi grupami działania

     7) Informowanie o możliwościach oraz pomoc w pozyskaniu i wykorzystaniu środków unijnych na rozwój produktu tradycyjnego, potencjału producentów, obszaru Paprykowego Szlaku

     8) Przygotowanie i redagowanie strony internetowej www.paprykaprzytycka.eu

Rezultaty wdrożenia narzędzia
Dzisiaj Papryka Przytycka to coraz bardziej rozpoznawalny produkt. Dzięki staraniom Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" oraz Urzędu Gminy w Przytyku - Papryka Przytycka 28 lipca 2011 r. znalazła się w gronie wyróżnionych produktów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego - uzyskując wpis na listę Produktów Tradycyjnych tworzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecność "Papryki Przytyckiej" wśród Produktów Tradycyjnych - podkreśla prawie 2 letnie przygotowania i działania promocyjne podejmowane na rzecz budowy wizerunku produktu lokalnego - a także świadczy o wyjątkowej jakości, wyśmienitym smaku oraz wytwarzaniu zgodnym z tradycyjnymi metodami produkcji na przestrzeni ostatnich 25 lat. "Papryka Przytycka" to również jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów z terenu subregionu radomskiego.
Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją
Obszary wiejskie są skarbnica różnych produktów/usług charakterystycznych dla danego obszaru. Wielokrotnie są dostępne tylko lokalnie. Ich oryginalność , wysoka jakość są argumentami do podejmowania działań  promujących je na szerszą skalę. W środowisku wiejskich poszczególni producenci/rolnicy nie są w stanie udźwignąć przedsięwzięcia na tak dużą skalę bez wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i infrastrukturalnego. W tych pracach winni uczestniczyć  przedstawiciele wszystkich środowisk oddziałujących na sytuację społeczno – gospodarcza obszaru. Na naszym przykładzie widać, iż to sektor publiczny stworzył infrastrukturę umożliwiającą sprzedaż Papryki Przytyckiej, organizację pozarządowe zajmują się promocją produktu podczas imprez o skali ogólnopolskiej, wyspecjalizowane instytucje dbają by zachowana była jakość produktu gwarantująca jego zbycie i atrakcyjność.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych