Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.826
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Promocja kultury narzędziem realizacji celów strategii rozwoju miasta

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Integracja problematyki promocji historii, kultury i tradycji lokalnej z zagadnieniami bieżącej polityki informacyjnej miasta – wymaga działania sprawnego, otwartego na współpracę z innymi partnerami. Przyjęcie przez samorząd roli promotora w tym zakresie - wynika z jego statutowych zadań. Udane połączenie zarządzania strategicznego ze skuteczną realizacją konkretnych przedsięwzięć, adresowanych bezpośrednio do społeczeństwa, pozwala uzyskać pozytywne efekty. Taki kierunek prac samorząd 30-to tysięcznej Bochni wytyczył Referatowi Promocji i Rozwoju Miasta.

Niestety zdarza się, że takie komórki napotykają na różne bariery: braki kadrowe, skromne budżety, ograniczone narzędzia pracy itp. Jak przełamać ten stereotyp? W Bochni, by upowszechnić ofertę usług w zakresie kultury i edukacji, oparto się o potencjał historyczny miasta i zaangażowano partnerów z sektora prywatnego, organizacje pozarządowe, pasjonatów – liderów lokalnej kultury, a przede wszystkim samych mieszkańców. Nawiązano również współpracę z innymi samorządami. Platformą odpowiedzialną za integrację tych działań jest Urząd Miasta, który aktywnie uczestniczy w różnorodnych inicjatywach.

 

Czy można jednak realizować strategię rozwoju miasta poprzez promocję kultury? Owszem. Jeśli strategię buduje się razem z mieszkańcami, z nimi razem tworzy i wykonuje programy kreujące wizerunek miasta na zewnątrz, a zarazem wśród nich. Gdy wokół wszystkich tych działań integruje się społeczność lokalną poprzez sport, rozrywkę i zabawę, nie zapominając przy tym o wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości i budowaniu miejskiej infrastruktury. Doświadczenia Bochni pokazują, że mimo barier i ograniczeń, próba stworzenia własnej, oryginalnej oferty usług w zakresie kultury - kierowanej do mieszkańców, ma szansę powodzenia. Może przy tym zainspirować inne samorządy nie tyle do rywalizacji i konkurencji, co faktycznej współpracy, która przyczynia się do podnoszenia jakości życia w mieście.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-11-23
Data aktualizacji:  2012-01-18

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bochnia
Powiat:  Bochnia
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  32-700 Bochnia
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Bochni, Referat Promocji i Rozwoju Miasta
Ulica:  ul. Kazimierza Wielkiego 2
Wirtyna internetowa:  www.bochnia.pl
Liczba mieszkańców:  30.000
Osoby kontaktowe:  Anna Kocot – Maciaszek, Maria Michalczyk
 tel. (14) 6149150, (14) 6118399
 e@mail: promocja@um.bochnia.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych