Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.933
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Powszechny system gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi na terenie własnej i sąsiednich gmin

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


System gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi, który jest realizowany w Błażowej i w ponad 20 sąsiednich gminach, obsługiwanych przez spółkę Gospodarka Komunalna w Błażowej, opiera się na selektywnej zbiórce odpadów. Nowatorskie podejście polega nie tylko na tym, że worki do selekcji są powszechnie dostępne i można je nabyć w wielu punktach sprzedaży (sklepy, kioski itp.), ale także na prowadzeniu szczegółowej ewidencji i monitoringu każdego gospodarstwa domowego oraz jednostek gospodarczych. Ewidencja dotyczy rejestru liczby zakupionych worków przez poszczególne gospodarstwa domowe. Dane są gromadzone i przesyłane co miesiąc do samorządów drogą elektroniczną. Monitoring gospodarstw domowych jest realizowany przez samorządy na podstawie rejestru zakupów i danych na temat gromadzenia surowców wtórnych.

Projekt, który kładzie nacisk na selektywną zbiórkę, realizuje też działania edukacyjne, takie jak np. konkursy dla sołectw, szkół i indywidualnych odbiorców usług. Oferuje ponadto znaczące zachęty finansowe, które motywują mieszkańców do segregowania odpadów. Zysk dla przeciętego gospodarstwa wynosi 241 zł rocznie. Aż 60% odpadów to zbierane surowce.

Koszt całego przedsięwzięcia to 150 tys. zł (plus coroczne koszty operacyjne obsługi - 80 tys. zł). Wdrożenie tego rozwiązania przyczyniło się do zmniejszenia nakładów gminy na funkcjonowanie dotychczasowego, nieefektywnego systemu. Do tej pory przeznaczano na ten cel ponad 300 tys. zł rocznie - obecnie samorząd nie dopłaca już do odpadów komunalnych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-06
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Błażowa
Województwo:  podkarpackie
Kod pocztowy i Poczta:  36-030 Błażowa
Jednostka wdrażająca:  Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.
Ulica:  ul. 3-go Maja 35
Telefon:  0 17 2301444
Wirtyna internetowa:  www.blazowa.itl.pl
 gkblazowa.itl.pl
Liczba mieszkańców:  10.791
Osoby kontaktowe:  Franciszek Płaza
 Prezes Zarządu
 tel. 0 17 2301444
 e@mail: prezes@gkblazowa.itl.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych