Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.825
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Rozwiązanie polega na powołaniu celowego związku gmin

     Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK. W 1996 roku 5 gmin, w tym dwie z województwa dolnośląskiego (miejska oraz wiejska Oława), 3 z terenu województwa opolskiego (miejska Brzeg, wiejska Brzeg - obecnie Skarbimierz, Lubsza) podpisały porozumienie międzygminne, którego celem było opracowanie kompleksowego sposobu usuwania, selekcji, utylizacji, recyklingu oraz składowania odpadów komunalnych z terenów gmin należących do Związku. To jeden z pierwszych związków międzygminnych w Polsce, mający na celu wspólne rozwiązanie przez gminy miejskie oraz wiejskie z sąsiednich województw dotkliwego problemu segregacji i utylizacji odpadów komunalnych. Rozwiązania przyjęte w statucie EKOGOKU wyprzedzały o ok. 10 lat unormowania prawne w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

     W miejscowości Gać na terenie jednej z gmin zbudowano zakład utylizacji odpadów złożony z nowoczesnej sortowni i składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą, który w sposób całościowy rozwiązuje problem usuwania, selekcji, utylizacji, recyklingu oraz składowania. W 1999 r. EKOGOK powołał Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w miejscowości Gać. Wybudowane obiekty technologiczne i towarzyszące przekazano aportem do spółki. W dzierżawę oddano wyposażenie budynków przyjęć oraz specjalistyczne maszyny i środki transportu. Zakład przyjmuje w ciągu roku (dane za 2007) 53 791,38 Mg odpadów w tym: 16 745,77 Mg z terenu miasta Oława. Z przyjętych odpadów segreguje się 3 414,43 Mg surowców wtórnych, z tego na miasto Oława przypada: 615,78 Mg. Wydziela się także 21 477,43 Mg surowców mineralnych, które są przeznaczane np. na budowę dróg, przesypki i okrywy rekultywacyjne na składowisku.

     Jednym z nowatorskich działań tego przedsięwzięcia był zaangażowanie mieszkańców wsi Gać w proces podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji, co zaowocowało przyjęciem korzystnych dla nich rozwiązań, a tym samym pozwoliło uniknąć konfliktów i protestów społecznych, jakie obserwuje się w podobnych przypadkach. Obecnie o przyjęcie do związku stara się 14 gmin ze Związku Ślęza-Oława.

      

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-06

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Oława
Powiat:  oławski
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  55-200 Oława
Jednostka wdrażająca:  Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK
Ulica:  Gać 90
Wirtyna internetowa:  www.um.olawa.pl
 www.ekogok.pl
Liczba mieszkańców:  31.599
Osoby kontaktowe:  Jan Mosio
 inspektor Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
 tel. 71 3035552
 e@mail: mosio.jan@um.olawa.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych