Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.785
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Czyste Puszczykowo

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt miał za zadanie zmienić dotychczasową nieefektywną i nieskuteczną gospodarkę odpadami na terenie gminy. Zakładał, że ogólnodostępne pojemniki na surowce wtórne zostaną całkowicie usunięte z puszczykowskich ulic, odpady będą segregowane do worków przez mieszkańców i podmioty gospodarcze na ich prywatnym terenie, a potem nieodpłatnie od nich odbierane.

Zmiana została skutecznie wprowadzona w życie i zaakceptowana przez mieszkańców, dzięki dokładnej, czytelnej i dostarczonej do każdego domu informacji o terminach wywozu odpadów, zagwarantowaniu terminowego odbioru worków z odpadami z posesji, bez względu na to, z kim mieszkańcy mieli podpisaną umowę na wywóz śmieci, a także intensywnej i atrakcyjnej kampanii edukacyjnej przy współudziale mieszkańców. Wdrożenie projektu wymagało dobrego przygotowania i dobrej współpracy ze szkołami i organizacjami pozarządowymi, szczególnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Puszczykowa, które opracowało projekt edukacyjny.

Od stycznia 2007 r. zaczął obowiązywać wszystkich mieszkańców jeden, „workowy", system segregacji odpadów. Każdy mieszkaniec otrzymał „Zestaw Selekcjonera" zawierający materiały edukacyjne, kolorowe worki na wysegregowane odpady oraz kalendarz z harmonogramem odbioru śmieci z posesji. UM opłaca trzy kontenery, które na stałe stoją na terenie firmy EKO-RONDO i do których mieszkańcy przez cały rok mogą przywozić odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny oraz trawę i liście zgrabiane z prywatnych posesji.

W ciągu niecałego roku udało się wyeliminować narastający problem śmietnisk powstających w miejscach „gniazd" z pojemnikami na surowce wtórne. W sumie koszt całego przedsięwzięcia współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, UM, EKO-RONDO, REMONDIS SANITECH i firmę REKOPOL wyniósł ponad 28 tysięcy złotych. Dzięki zmianie systemu segregacji odpadów tylko w styczniu 2008 roku miasto zaoszczędziło ok. 3591 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-06

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Puszczykowo
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  62-040 Puszczykowo
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  ul. Podleśna 4
Wirtyna internetowa:  www.puszczykowo.pl
Liczba mieszkańców:  9.044
Osoby kontaktowe:  Maciej Dettlaff
 Sekretarz Miasta
 tel. 0 61 89 83 729
 e@mail: sekretarz@puszczykowo.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych