Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.648
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Samorząd promotorem transgranicznej edukacji i rekreacji w Lasach Miejskich Szczecina

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Szczecińskie Lasy Miejskie stanowią, zaraz po Warszawie, jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce we władaniu samorządu lokalnego. Tworzy je trzynaście uroczysk leśnych, a także mniejsze, rozproszone tereny leśne zajmujące powierzchnię 2780,17 ha. Wycieczka po obwodzie szczecińskich lasów wymaga przemierzenia ponad 130 km.

Nic więc dziwnego, że szczecińskie lasy stanowią naturalne miejsce organizowania życia kulturalnego dla mieszkańców i turystów: różnorodnych konkursów, imprez masowych, rajdów pieszych, rowerowych. Mocno zaniedbanymi jeszcze na przełomie wieku terenami leśnymi w obszarze miasta zainteresował się samorząd, który podjął aktywne działania i inwestycje w celu przywrócenia lasu miastu i jego mieszkańcom. Miłośnikom spędzania wolnego czasu przygotowano leśne obiekty turystyczne tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Amatorzy spacerów i przejażdżek rowerowych mogą korzystać ze ścieżek i malowniczych szlaków. Zwolennicy spokojniejszego spędzania czasu mogą odpocząć na 13 przepięknych polanach rekreacyjnych. Miejskie lasy kryją także wiele pamiątek historycznych.

Odwiedzający lasy szczególnie upodobali sobie wypoczynek na zrewitalizowanych polanach leśnych w Lesie Arkońskim - przy ul. Miodowej, w Parku Leśnym Głębokie - przy ul. Kupczyka oraz na polanie "Widok" w Parku Leśnym Zdroje. W Lesie Arkońskim czeka na mieszkańców, amatorów aktywnego wypoczynku tzw. Polana Sportowa, która znajduje się na trasie szlaku turystycznego "Siedem Młynów-Gubałówka". Przygotowano też propozycję łączącą wypoczynek z edukacją: ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną "Wspólny Las - Wspólna Europa" zlokalizowaną przy ul. Miodowej 3, obok Leśniczówki "Białej".

Nie zapomniano także o wypoczywających, którzy spacerują po lesie razem ze swoimi czworonogami. Z myślą o nich zagospodarowano dwie polany leśne z psimi wybiegami przy ul. Chopina i ul. Arkońskiej, a kolejny psi wybieg powstał przy ul. Kopalnianej na terenie Parku Leśnego Zdroje.

Wszystkie te inicjatywy są efektem aktywnego działania samorządu Szczecina i partnerstwa w realizacji wspólnych projektów na terenach leśnych. Korzystne usytuowanie Szczecina względem Niemiec stwarza naturalne mozliwości współpracy z samorzadami niemieckimi. Współpraca ta to także realizacja wspólnych projektów na komunalnych obszarach leśnych. Działania samorządu zaowocowały pozyskaniem funduszy zewnętrznych i realizacją w lasach miejskich inwestycji infrastrukturalnych. Wszystkie wykorzystywane są z powodzeniem i zyskały przychylne przyjęcie przez społeczność lokalną. Co więcej, realizowane są wciąż nowe inicjatywy, w tym zaawansowane technologicznie, jak korty tenisowe, monitoring bezpieczeństwa na leśnych terenach rekreacyjnych, czy nawet hot-spoty w lasach. Służą one bezpośrednio rozwojowi inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz wymianie doświadczeń, wzmacniając dialog społeczny wspólnot lokalnych na obszarach przygranicznych.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-03-30

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Szczecin
Powiat:  Szczecin
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  71-497 Szczecin
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Szczecina, Zakład Usług Komunalnych, Wydział Lasów Miejskich
Ulica:  ul. Miodowa 3
Telefon:  (91) 43 24 851
 (91) 43 24 850
Wirtyna internetowa:  www.um.szczecin.pl
 http://www.zuk.szczecin.pl/strony/menu/6.dhtml
 http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11511.asp
Adres e@mail:  lasy.miejskie@zuk.szczecin.pl
Liczba mieszkańców:  409.000
Osoby kontaktowe:  Andrzej Sumisławski
 Dyrektor Naczelny Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
 tel. (91) 48 48 294
 e@mail: sekretariat@zuk.szczecin.pl

 Krzysztof Jankowski
 tel. +48 91 46 91 666
 e@mail: krzysztof.jankowski@zuk.szczecin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich