Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.965
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Budowa kompleksowej instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Budowa kompleksowej instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zastosowano nowoczesny sposób zagospodarowania odpadów polegający na:

1. Sortowaniu odpadów z maksymalnym odzyskiem surowców wtórnych.

2. Wydzielenie z odpadów pozostałych frakcji energetycznej do produkcji paliwa alternatywnego RDF.

3. Kompostowaniu całej wydzielonej z odpadów frakcji biodegradowalnej i odpadów zielonych.

4. Składowanie pozostałych odpadów. balastu na nowoczesnym składowisku wraz z jego odgazowaniem z wykorzystaniem gazu składowiskowego do napędu agregatu prądotwórczego o mocy 1.2MW i sprzedażą produkowanej energii elektrycznej do sieci energetyki zawodowe.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Płońsk
Powiat:  płoński
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  09-100 Płońsk
Jednostka wdrażająca:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
Ulica:  Mickiewicza 4
Wirtyna internetowa:  http://pgk.plonsk.pl/
Liczba mieszkańców:  23.000
Osoby kontaktowe:  Jerzy Żelichowski
 tel. 601419515
 e@mail: j.zelichowski@plonsk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich