Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.680
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Elektroniczna rejestracja zgłoszeń dla mieszkańców o zaistniałych zdarzeniach przestrzennych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Wdrożona aplikacja umożliwia elektroniczną rejestrację zgłoszeń o zaistniałych zdarzeniach przestrzennych (dewastacje, uszkodzenia infrastruktury, graffiti, uszkodzenia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, itp.) z terenu miasta Katowice. Aplikacja została opracowana jako jeden z modułów mapowych dostępnych w Internecie, interaktywnego planu Katowic. Mapa bazuje na zasobach miejskiego systemu informacji przestrzennej. Istotą funkcjonowania mapy umożliwiającą rejestracje zdarzeń w jej obecnej postaci jest możliwość pozyskania informacji o podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie porządku na wybranym terenie w granicach administracyjnych Miasta Katowice oraz wskazanie miejsca zauważonych nieprawidłowości. Mechanizmy mapy sprawiają, że przesłane zgłoszenie trafia do właściwych służb, a w konsekwencji prowadzą do optymalizacji działań miejskich służb interwencyjnych. Rejestracja zgłoszeń o zdarzeniach jest możliwa za pośrednictwem Internetowych map Systemu Informacji Przestrzennej Katowic dostępnych pod adresem: http://mapserver.um.katowice.pl/  w serwisie mapowym ortofotomapa. 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Katowice
Powiat:  Katowice
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  40-098 Katowice
Jednostka wdrażająca:  Urząd miejski
Ulica:  ul. Młyńska 4
Wirtyna internetowa:  www.katowice.eu
Liczba mieszkańców:  303.206
Osoby kontaktowe:  Roman Rohaczyński
 32 2593 359
 tel. roman.rohaczynski@um.katowice.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich