Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.580
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej na terenie gminy Długosiodło

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


W wyniku realizacji projektu w części gospodarstw polega na rozwiązany został problem gospodarki ściekowej poprzez zainstalowanie przydomowej (indywidualnej) biologicznej oczyszczalni ścieków pracującej w połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego. Mechaniczno - biologiczne oczyszczanie ścieków wprowadzono w celu poprawy gospodarki ściekowej oraz wyeliminowania istniejących, nieszczelnych szamb. Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do studni chłonnej a następnie do gruntu na terenie działki - ścieki oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach osiągają parametry II klasy czystości co pozwala na swobodne odprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu.

W trakcie realizacji projektu wypracowane zostało rozwiązanie, które pozwala nie tylko na wybudowanie urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych, ale także stworzony został system nadzoru zapewniający właściwą eksploatację.

Jednocześnie zastosowanie tego rozwiązania pozwoliło gminie na odzyskanie podatku VAT.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Długosiodło
Powiat:  wyszkowski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  07-210 Długosiodło
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy Długosiodło
Ulica:  ul. T. Kościuszki 2
Liczba mieszkańców:  7.926
Osoby kontaktowe:  Iwona Bułatowicz
 tel. 29 74 12 526 wew. 35
 e@mail: i.bulatowicz@dlugosiodlo.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich