Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.530.394
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Ekodomki

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Wdrożenie systemu EKO AB pozwala rozwiązać wiele problemów związanych z odbiorem i segregacją odpadów komunalnych. Obecnie w Polsce większość odpadów komunalnych trafia na składowiska, a niewielka ilość wysegregowanych odpadów jest w znacznej części zanieczyszczona. Dotychczas stosowane rozwiązania nie pozwalają na osiągnięcie w krótkim czasie takich parametrów systemu odpadowego w Polsce i w poszczególnych samorządach, które pozwoliłyby na osiągnięcie poziomów zapisanych w traktacie akcesyjnym do Unii Europejskiej.

W Systemie EKO AB odpady posegregowane przez mieszkańców na 3 grupy: organiczne, higieniczne i pozostałe dostarczane są do pawilonu-kontenera, który zastępuje w tym systemie tradycyjne otwarte altany śmieciowe. W pawilonie specjalnie przeszkolony pracownik prowadzi segregację dostarczonych odpadów na frakcje handlowe.

Wdrożenie sytemu w Płocku pozwoliło na osiągnięcie parametrów kilkukrotnie lepszych niż osiągane przeciętnie w kraju.  W eksploatowanych przez EKO-MAZ pawilonach pracownicy pozyskują: surowce wtórnych z „segregacji u źródła" w ilości stanowiącej 40% masy odpadów, odpady biodegradowalne przeznaczone do kompostowania w ilości stanowiącej 25% masy odpadów. Jedynie 35% masy odpadów to odpady „balastowe" przeznaczone do składowania .

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-10-17

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Płock
Powiat:  płocki
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  09-400 Płock
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Płocka
Ulica:  Stary Rynek 1
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Jan Bernatowicz
 tel. 601200439

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich