Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.929
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Końskie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, do końca roku 2011 właścicielami odpadów komunalnych i podmiotami odpowiedzialnymi za ich zagospodarowanie byli właściciele (zarządcy) nieruchomości. Tym samym to właśnie właściciele (zarządcy) nieruchomości byli zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą, posiadającym zezwolenie na prowadzenie takiej działalności lub z gminną jednostką organizacyjną. Wraz z nowelizacją ustawy, z dniem 01.01.2012 roku odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami stały się gminy. Nowy system gospodarki odpadami powinien efektywnie działać w poszczególnych gminach nie później, niż od 01.07.2013 roku.

     Niektóre polskie gminy wymagany ustawą nowy system gospodarowania odpadami wdrożyły z powodzeniem znacznie wcześniej. Gmina Końskie przejęła odpady komunalne na własność już w 2008 roku, budując jednocześnie własny system gospodarki odpadami. W efekcie większość problemów organizacyjnych, które niesie za sobą zmiana obowiązującego prawa, gmina ma już za sobą. Wdrożony system działa już czwarty rok (2009-2012) i wymaga niewielkich korekt formalnych, by być w pełni zgodnym z regulacjami nowej ustawy. Głównym efektem jego funkcjonowania jest znaczna poprawa stanu czystości na terenie gminy.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-10-02

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Końskie
Powiat:  konecki
Województwo:  świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:  26-200 Końskie
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Partyzantów 1
Telefon:  41 372 32 49
Wirtyna internetowa:  www.umkonskie.pl
Adres e@mail:  uko@umkonskie.pl
Liczba mieszkańców:  37.500
Osoby kontaktowe:  Zbigniew Skowron
 Zastępca Naczelnika Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 tel. 41 372 32 49 w.135
 e@mail: uko@umkonskie.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych