Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.537
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Sieć współpracy pomiędzy rożnymi poziomami samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Praktyka opisuje w jaki sposób sieć różnego szczebla samorządów od Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko Pomorskiego poprzez Powiat Świecki  i Urząd Miasta i gminy Świecie instytucji publicznych Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego organizacji pozarządowych służy realizacji projektów wspomagających ochronę środowiska naturalnego oraz proponowanie lokalnych produktów. Praktyka ta wskazuje na rolę organizacji pozarządowych w realizacji projektów związanych z rynkiem pracy w szczególnie trudnych obszarach jakim jest tereny wiejskie. Praktyka ta promuje partnerstwo publiczno - prywatne w obszarze promowania lokalnych produktów, wspierania rynku pracy na obszarach wiejskich ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-08-02

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Świecie
Powiat:  świecki
Województwo:  kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  86-100 Świecie
Jednostka wdrażająca:  Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
Ulica:  ul.Sądowa 5
Telefon:  (52) 33 15 000
Wirtyna internetowa:  www.tpdw.pl
Liczba mieszkańców:  133.269
Osoby kontaktowe:  Jarosław Pająkowski
 Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich