Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.591
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej - przykładem zagospodarowania historycznej przestrzeni śródmiejskiej wraz z jej adaptacją na potrzeby kultury i lokalnej przedsiębiorczości

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Wyspa Młyńska to unikatowy układ przestrzenno – krajobrazowy zlokalizowany w centrum miasta Bydgoszczy, otoczony wodami rzeki Brdy. Do lat 70 – tych XX wieku obszar ten stanowił ważny ośrodek przemysłu młynarskiego. W latach 70 – tych wraz z upadkiem tej dziedziny przemysłu powstała koncepcja stworzenia na wyspie zespołu muzealnego. Rozpoczęte prace rewaloryzacyjne jednak po kilku latach, z powodu braku środków przerwano. Przez kolejne lata teren i zlokalizowane na nim budynki ulegały szybkiej degradacji. W wyniku licznych przekształceń własnościowych Wyspa Młyńska i dwa stojące na niej budynki stały się własnością miasta, a pozostałe cztery obiekty własnością prywatną.

     W 2004 roku władze Bydgoszczy przygotowały program zmierzający do kompleksowej odnowy tego obszaru i nadania wyspie nowych funkcji urbanistycznych. W ten sposób rozpoczęła się „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”. Ze względu na szeroki zakres zaplanowanych zadań oraz wysoki koszt wykonania całego przedsięwzięcia, realizację programu zaplanowano na lata 2006-2012. Program podzielono na cztery odrębne etapy, pozyskując na ich realizację fundusze europejskie. Efekty można podziwiać spacerując po pięknej, zupełnie odmienionej wyspie. Znalazły tu swoją siedzibę muzea, domy wystawowe, a także instytucje wspierające przedsiębiorców. Na wyspie powstały ścieżki rowerowe, chodniki, place zabaw dla dzieci, zainstalowano odpowiednie oświetlenie. Wyspa stała się miejskim deptakiem nadbrzeżnym, przestrzenią spotkania sztuki, kultury i przedsiębiorczości.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-01-14

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bydgoszcz
Powiat:  Bydgoszcz
Województwo:  kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  85-130 Bydgoszcz
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Bydgoszczy
Ulica:  ul. Grudziądzka 9-15
Wirtyna internetowa:  www.bydgoszcz.pl
Liczba mieszkańców:  356.177
Osoby kontaktowe:  Iwona Loose
 Kierownik Projektu, Wydział Rozwoju i Strategii Miasta
 tel. 52 58 58 070

 Bogdan Tyborski
 Zastepca Dyrektora Wydziału Inżyniera Miasta i Nadzoru Inwestycyjnego
 tel. 52 58 58 151

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich