Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.862
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Powierzenie właścicielskiej spółce majątkowej gminy ogółu zadań związanych z zarządzaniem, a eksploatacji - podmiotowi prywatnemu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt jest związany z nowatorskim w warunkach polskich rozwiązaniem instytucjonalno-organizacyjnym. Łączy wciąż rzadkie w naszym kraju zaangażowanie kapitału prywatnego ze sprawnym zarządzaniem publicznym. Za realizację zadania - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odpowiada nie jeden podmiot, ale trzy: samorząd miasta Gdańska - w roli nadzorcy systemu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna -  właściciel infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i Saur Neptun Gdańsk S.A. - eksploatator infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Powołana spółka GIWK, w 100% należąca do gminy, jest skoncentrowana na aspektach strategicznych zarządzania (planowanie, kształtowanie polityki rozwoju infrastruktury, pozyskiwanie środków, realizacja inwestycji), natomiast zadania bieżące (utrzymanie i obsługa sieci wodno-kanalizacyjnej, dostarczanie wody i odbiór ścieków od mieszkańców) zostały powierzone podmiotowi prywatnemu - SNG S.A. (51% udziału Sociate D'Amenagement Urbain et Rural SAUR - inwestor prywatny, a 49% - miasto). Taki podział spowodował, że funkcje właścicielskie znajdują się po stronie komunalnej, natomiast odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu, parametry wody leżą po stronie operatora prywatnego
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-11-02

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gdańsk
Powiat:  Miasto na prawach powiatu Gdańsk
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  80-803 Gdańsk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Gdańsku
Ulica:  ul. Nowe Ogrody 8/12
Wirtyna internetowa:  www.gdansk.pl
 www.giwk.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Jacek Skarbek
 Prezes-Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.
 tel. 0 58 32 66 700
 e@mail: jskarbek@giwk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych