Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.315
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Modernizacja systemu oświetlenia ulic i dróg gminy Raciechowice

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Gmina Raciechowice wspólnie z z 42 miastami i gminami pilotażowymi z 10 nowych państw członkowskich Unii Europejskiej postanowiła włączyć się w realizację projektu MODEL. Akronim MODEL pochodzi od skrótu angielskiego tytułu projektu: "Management of Domains Related to Energy in Local Authorities" („Zarządzanie energią przez władze lokalne") współfinansowanego przez program Inteligentna Energia Europa. Zachęca on miasta i gminy, aby stały się MODELami/wzorami dla mieszkańców i innych lokalnych podmiotów w dziedzinie racjonalnego wykorzystania energii.

Założenie projektu przewiduje, że miasta i gminy pilotażowe podejmą oni konkretne działania, aby poprawić jakość życia mieszkańców dzięki oszczędzaniu energii, a w szczególności poprzez:
  • zatrudnienie miejskich lub gminnych Specjalistów ds. Energii
  • zorganizowanie Jednostki ds. Energii działającej w ramach lokalnej administracji, 
  • stworzenie lokalnego planu energetycznego oraz systemów informacyjnych, 
  • poszukiwanie źródeł finansowania konkretnych inwestycji, 
  • poprawę komunikacji ze społecznością lokalną w zakresie zagadnień dotyczących wykorzystania energii.
Gmina Raciechowice uczestniczy w projekcie pt. „ Bottom Up to Kyoto” jako jedyna polska i najmniejsza z gmin. Jest to pilotaowy projekt, któryma na celu skuteczne daenie do zmniejszenia emisji CO2 oraz oszczedzania energii elektrycznej poprzez zastosowanie energooszczednych systemów oswietleniowych. W wyniku projektu wymienionych zostanie 275 punktów oswietleniowych na terenie gminy.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-04-29
Data aktualizacji:  2011-08-03

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Raciechowice
Powiat:  myślenicki
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  32-415 Raciechowice
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy
Ulica:  Raciechowice 277
Telefon:  (12) 372 52 01
Wirtyna internetowa:  www.raciechowice.pl
Liczba mieszkańców:  6.000
Osoby kontaktowe:  Marek Gabzdyl
 Wójt
 e@mail: wojt@raciechowice.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych