Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.196
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
System odbioru odpadów niebezpiecznych w Poznaniu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych, czyli po prostu GRATOWÓZ, to specjalny samochód, który w każdą pierwszą sobotę miesiąca kursuje po Poznaniu odbierając od mieszkańców odpady problemowe. Do GRATOWOZU każdy mieszkaniec Poznania może dostarczyć nieodpłatnie wytworzone w domu odpady problemowe. W roku 2007 zebrano w ten sposób 67,35 Mg bardzo szkodliwych odpadów, które nie trafiły do środowiska. Jest to efekt dobrze przygotowanej akcji informacyjnej, która była prowadzona w TVP, WTK(Wielkopolska Telewizja Kablowa) oraz w radiu i lokalnej prasie. Chcąc dotrzeć do mieszkańców informacje o tej akcji docierają przez prasę, radio (spoty informacyjne), telewizję (spoty, Film animowany Peta patenty na zużyte sprzęty) a ostatnio także reklamy na autobusach miejskich i tramwajach. Wszystkie te działania mają pomóc mieszkańcom znaleźć odpowiedź na pytania co zrobić z niektórymi odpadami np. ze starym radiem czy komputerem. Odpowiedź można znaleźć na stronie miasta w zakładce Środowisko www.poznan.pl/środowisko a także na stronie ZZO. www.odpady.poznan.pl
GRATOWISKO czyli Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych. Jest to stacjonarny punkt ulokowany przy jednej z głównych ulic Poznania 28 czerwca 1956. Do niego mieszkańcy mogą przywieźć te odpady, które przyjmuje gratowóz oraz wielkogabarytowe np.meble, skoszoną trawę oraz drobny gruz.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-07-21

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Poznań
Powiat:  Poznań
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  61-827 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Poznań/ Zakład Zag. Odpadów
Ulica:  Al. Marcinkowskiego 11
Telefon:  061-8530813
Wirtyna internetowa:  www.odpady.poznan.pl
Adres e@mail:  krzysztofk@odpady.poznan.pl
Liczba mieszkańców:  560.900
Osoby kontaktowe:  Krzysztof Krauze
 Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów
 tel. 061-8530813
 e@mail: krzysztofk@odpady.poznan.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych