Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.763
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Poznańskie choinki wracają do środowiska

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Celem akcji jest upowszechnienie zwyczaju poświątecznej zbiórki choinek oraz zwrócenie uwagi mieszkańców na recykling materiałowy odpadów biodegradowalnych. Wprowadzony w 2009 roku program ma zapobiegać wyrzucaniu choinek do śmietników, a tym samym ograniczać ilość odpadów biodegradowalnych w odpadach komunalnych deponowanych na składowisku, która wzrasta szczególnie w okresie poświątecznym.  Wszystkie zebrane choinki przeznaczone są do produkcji nawozu organicznego Bio-Felek, który każdy mieszka- niec może kupić wiosną na Gratowisku,  czyli w stacjonarnym Punkcie Gromadzenia Odpadów Problemowych w workach 3,7 lub 20 litrowych.

W trakcie akcji w roku 2011 zebrano łącznie ok. 3162 sztuk choinek, czyli prawie 13 Mg (ton) odpadów biodegradowalnych w tym od firm 9,8 Mg,  na Rynkach 0,6 Mg, od mieszkańców w Punktach Gromadzenia Odpadów Problemowych 2,58 Mg czyli łącznie  12,98 Mg (ton).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-06-09

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Poznań
Powiat:  poznański
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  61-827 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Poznania/ Zakład Zagospodarowania Odpadów
Ulica:  Al.Marcinkowskiego11
Wirtyna internetowa:  www.odpady.poznan.pl
Liczba mieszkańców:  560.900
Osoby kontaktowe:  Krzysztof Krauze
 Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów
 tel. 61 8530813
 e@mail: krzysztofk@odpady.poznan.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych