Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.776
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Ścieżka Edukacji Ekologicznej przy Międzygminnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Stałych w Jaskółowie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt powstał we wzorcowo funkcjonującym Międzygminnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Stałych w Jaskółowie. W latach 2004-2006 stworzono na terenie przedsiębiorstwa Ścieżkę Edukacji Ekologicznej. Ścieżka ma długość 1100 metrów i zajmuje obszar ok. 1,3 ha. Głównymi jej elementami są: trakt żwirowy, sanitariaty z hydrobotaniczną oczyszczalnią ścieków, sala wykładowa z wyposażeniem (stoły, ławy, rzutnik multimedialny), palenisko ogniska i grill z kamienia naturalnego, altany – miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć, wiata drewniana; tablice z informacjami o obiekcie oraz środowisku naturalnym; staw o powierzchni ok. 500 m² prezentujący roślinność poszczególnych stref naturalnego akwenu wodnego. W ramach projektu w powiatach legionowskim i nowodworskim stworzono również programy edukacji ekologicznej przystosowane do wykorzystania podczas zwiedzania Międzygminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stałych w Jaskółowie.

Ścieżka Edukacji Ekologicznej jest nowoczesnym, skutecznym narzędziem, pomocą naukową wykorzystywaną przez szkoły i inne instytucje w przekazywaniu wiedzy na tematy związane z ochroną środowiska. Od czasu uruchomienia projektu skorzystały z niego tysiące dzieci z kilkunastu gmin. Założony cel został zrealizowany, a rezultaty przerosły oczekiwania organizatorów. Odwiedzający Ścieżkę Edukacji Ekologicznej nie tylko zmieniają swoje nastawienie wobec ochrony środowiska, w dużej mierze potwierdzając zdobytą wiedzę np. na temat segregacji odpadów, ale również weryfikują obiegowe, stereotypowe opinie dotyczące śmieci.

Realizacja projektu kosztowała ok. 230.000 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-04-15
Data aktualizacji:  2011-02-28

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Wieliszew
Powiat:  legionowski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-135 Wieliszew
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy
Ulica:  Modlińska 1
Telefon:  22 7822732
Wirtyna internetowa:  www.wieliszew.pl
Adres e@mail:  info@wieliszew.pl
Liczba mieszkańców:  10.000
Osoby kontaktowe:  Waldemar Kownacki
 Wójt Gminy
 tel. 22 782 27 32
 e@mail: wojt@wieliszew.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych