Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.810
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
System wspomagania rozbudowy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Bieliny

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Najważniejszymi ograniczeniami wykorzystania walorów turystycznych i wypoczynkowych gminy przez wiele lat był niewystarczający poziom infrastruktury technicznej (brak dostępu do bieżącej wody oraz brak systemów kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków) i turystycznej oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Brak rozwiązania tych problemów wpływał hamująco na rozwój funkcji turystycznej, a tym samym na tempo rozwoju gospodarczego Gminy, w związku, z czym w ciągu ostatnich kilku lat samorząd Gminy Bieliny podjął działania zmierzające do poprawy stanu infrastruktury technicznej przy wykorzystaniu dostępnych środków zewnętrznych w tym unijnych. Zmieniające się warunki funkcjonowania samorządów oraz wymagania związane z wdrażaniem środków z funduszy UE spowodowały w efekcie wdrożenie Systemu wspomagania rozbudowy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Bieliny.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-05-20

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Bieliny
Powiat:  kielecki
Województwo:  świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:  26-004 Bieliny
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy Bieliny
Ulica:  ul. Partyzantów 17
Fax:  (41) 302 61 07
Wirtyna internetowa:  www.bieliny.pl
Adres e@mail:  bieliny@bieliny.pl
Liczba mieszkańców:  10.090
Osoby kontaktowe:  Sławomir Kopacz
 Wójt Gminy

 Monika Papis
 Referent ds. przygotowywania projektów
 tel. (41) 302 50 94

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych