Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.712
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


    Projekt ten prezentuje kompleksowe podejście do problemu sanitacji gminy w dostosowaniu do jej możliwości finansowych i uwarunkowań wynikających z rozproszonej zabudowy. Projekt Budowa oczyszczalni przydomowych w gminie Przesmyki zakłada 4 etapy realizacji inwestycji polegającej na udostępnieniu mieszkańcom możliwości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami prawa, przy jednoczesnych niskich kosztach eksploatacji dla docelowych użytkowników.

    Celem strategicznym Gminy jest osiągnięcie docelowo budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla co najmniej 60% tzn.: 660 budynków mieszkalnych i zamieszkałych w nich ca. 2865 mieszkańców. Obecnie zakończono dwa etapy projekty, który umożliwił uruchomienie 389 przydomowych oczyszczalni ścieków, z których korzysta 1897 mieszkańców.
Równolegle do ww. Projektu sanitacji ścieków z budynków mieszkalnych była prowadzona budowa oczyszczalni o tej samej technologii dla komunalnych budynków użyteczności publicznej, przedsięwzięcie to finansowane było z WFOŚ. Obecnie trwają prace przygotowawcze do realizacji pozostałych etapów projektu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-04-14

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Przesmyki
Powiat:  Siedlecki
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  08-109 Przesmyki
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy
Ulica:  11 Listopada 13
Telefon:  0-25 6412322
Fax:  0-25 6412322
Wirtyna internetowa:  http://przesmyki.e-bip.pl
Adres e@mail:  ugprzesmyki@e-bip.pl
Liczba mieszkańców:  3.785
Osoby kontaktowe:  Andrzej Lucjan Skolimowski
 Wójt Gminy
 tel. 0-25 6412322
 e@mail: ugprzesmyki@e-bip.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych