Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.541
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Centrum Gospodarki Odpadami (CGO) to jedna z najważniejszych inwestycji proekologicznych nie tylko dla gminy Jarocin, ale także dla całego okalającego ją regionu. Witaszyckie CGO jest bowiem jedynym tego typu zakładem w obrębie 50 km do Jarocina i docelowo będzie służyło jako miejsce do odbioru, segregacji i przetwarzania odpadów z gmin całego regionu.

Zadaniem nowego Centrum jest segregacja surowców wtórnych, odzyskiwanie odpadów, selektywny odbiór odpadów niebezpiecznych na większą skalę niż odbywało się to na dotychczas działającym Zakładzie Gospodarki Odpadami (ZGO). Wcześniej segregacja funkcjonowała w znacznie mniejszym zakresie, odbywała się również w mało korzystnych dla zdrowia warunkach czyli ręcznie. Teraz gminna spółka ZGO będzie mogła przyjąć o wiele więcej odpadów, a ich segregacja będzie całkowicie zmechanizowana. CGO pozwoli także na rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów.

CGO to przede wszystkim inwestycja w ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie mieszkańców całego regionu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-02-24

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Jarocin
Powiat:  jarociński
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  63-200 Jarocin
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Jarocina
Ulica:  Al. Niepodległości 10
Telefon:  (62) 747-26-11
Wirtyna internetowa:  www.jarocin.pl
Liczba mieszkańców:  25.911
Osoby kontaktowe:  Witosław Gibasiewicz
 Zastępca Burmistrza Miasta
 e@mail: gibasiewicz@jarocin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych