Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.037
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jaworzno

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Na terenie gminy Jaworzno oświetlenie uliczne opierało się na starych energochłonnych oprawach z rtęciowymi źródłami światła oraz sodowymi o zbyt dużej mocy. W związku z tym w roku 2004 Prezydent miasta Jaworzna podjął decyzję o przystąpieniu do realizacji kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta. Projekt ten zakładał zastosowanie nowoczesnych opraw oświetleniowych z wysoko wydajnymi sodowymi źródłami światła w oparciu o umowę, zawartą za zgodą Urzędu Zamówień Publicznych, w wyniku której Jaworzno kupuje od przedsiębiorstwa energetycznego (dostawcy) co miesiąc usługę oświetlenia ulicznego - usługę o określonym przez siebie, podwyższonym standardzie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Miesięczny koszt zakupu usługi oświetleniowej finansowany jest z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i  wynika z negocjacji między przedsiębiorstwem energetycznym (dostawcą) i gminą (odbiorcą). Modernizację wykonało przedsiębiorstwo energetyczne w oparciu o umowę zawartą z gminą. Podstawowym założeniem dla gminy było to, aby roczne koszty ponoszone na oświetlenie uliczne i utrzymanie punktów świetlnych w stosunku do roku ubiegłego (przed modernizacją) nie zwiększyły się. Ponieważ gmina nie posiadała wolnych środków finansowych niezbędnych do realizacji tego projektu, koszt wymiany oświetlenia został  sfinansowany ze przez lokalny zakład energetyczny, a gmina Jaworzno zobowiązała się do zakupu kompleksowej usługi oświetlenia w określonym czasie - 80 miesięcy.   

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta  polegała na wymianie starych energochłonnych opraw ze źródłami światła rtęciowymi, sodowymi o zbyt dużej mocy (150, 250 i 400W) na nowoczesne energooszczędne oprawy oświetleniowe z wysoko wydajnymi źródłami sodowymi. Zastosowano oprawy o mocach 50W, 70W, 100W i  150W.

Zamontowano wysokosprawne oprawy sodowe w tych miejscach, gdzie wcześniej były oprawy starego typu, ale także tam gdzie wcześniej nie było oświetlenia, dzięki czemu uzyskano efekt równomierności oświetlenia drogi poprzez zamontowanie na każdym słupie po jednej oprawie.

Zakres wykonanych prac w dużym uproszczeniu składa się z:

  • ilość punktów świetlnych do wymiany - 7531 szt.
  • ilość punktów świetlnych do dowieszenia - 1326 szt.
  • ilość punktów świetlnych do całkowitego demontażu - 70 szt.
  • razem ilość punktów świetlnych w eksploatacji - 9196 szt.
  • okres  samofinansowania kosztów modernizacji - 80 miesięcy

Całkowity koszt wykonania wynosił 13.835.560,01zł i poniósł go Zakład Energetyczny Spółka ENION S.A., natomiast gmina zobowiązała się do zakupu kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie w okresie 80 miesięcy od daty zakończenia kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego.

Wyniki analizy techniczno-ekonomicznej po wykonanej modernizacji oświetlenia wskazują na znaczne obniżenie mocy zainstalowanej całego systemu oświetlenia drogowego z 1757,06 na 819,54kW, a tym samym znaczne obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych obwodów oświetleniowych w ciągu roku o 1.162.524 zł (z 2.178.754 do 1.016.230 zł).

Ponadto wykonana modernizacja przyniosła korzyści ekologiczne spowodowane zmniejszeniem emisji substancji szkodliwych do otoczenia w wyniku zmniejszonego zużycia energii elektrycznej i wpisuje się w globalną politykę ochrony środowiska.

Realizacja projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Jaworzna umożliwiła poprawę jakości i standardu oświetlenia uzyskaną dzięki zastosowaniu energooszczędnych źródeł światła ale także przyczyniła się do racjonalnego gospodarowania publicznymi środkami finansowymi.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-11-16

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Jaworzno
Powiat:  Jaworzno
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-600 Jaworzno
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski Jaworzno
Ulica:  ul. Dwornickiego 5
Telefon:  (32) 618 16 69
Wirtyna internetowa:  www.jaworzno.pl
Liczba mieszkańców:  95.902
Osoby kontaktowe:  Grzegorz Pawelec
 Inspektor
 e@mail: grzegorz.pawelec@um.jaworzno.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych