Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.501
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Punktowy system oceny wniosków o przydział lokali komunalnych w Bielsku-Białej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Mieszkanie – niezbędny element godnej egzystencji każdego człowieka, a jednocześnie dobro, którego pozyskanie wymaga znacznych środków przekraczających możliwości finansowe wielu ludzi. Owa rozbieżność między potrzebami, a możliwościami sprawia, że w gospodarce mieszkaniowej istotną rolę odgrywają podmioty publiczne, w szczególności gminy. Wśród przypisanych im ustawowo zadań znajduje się bowiem zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach – realizowane zazwyczaj poprzez wynajmowanie mieszkań komunalnych. Mieszkania komunalne są jednak towarem deficytowym – w przeważającej części gmin wielkość możliwego do zasiedlenia zasobu jest ich znacząco mniejsza niż liczba osób zainteresowanych wynajęciem mieszkania od gminy. Wymusza to na władzach gmin konieczność wyboru tych, którzy znajdą się w gronie szczęśliwców mających szansę na zamieszkanie w gminnym zasobie mieszkaniowym. Selekcja taka może być przeprowadzana w różny sposób – włącznie z całkowicie uznaniową decyzją organu wykonawczego.Wydaje się jednak, że ze względu na społeczną wrażliwość problemu, należy dążyć do maksymalnej obiektywizacji podejmowanych decyzji. Narzędziem do tego celu służącym może być punktowy system oceny wniosków o przydział lokali komunalnych funkcjonujący w niektórych gminach. W ramach dobrej praktyki przedstawiamy rozwiązanie funkcjonujące w Bielsku-Białej. Choć niedoskonałe zawiera ono kilka rozwiązań, które są godne uwagi i powielenia.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-12-30

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Bielsko-Biała
Powiat:  Bielsko-Biała
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-300 Bielsko - Biała
Ulica:  pl. Ratuszowy 1
Telefon:  (33) 497-18-00
Wirtyna internetowa:  www.um.bielsko.pl
Adres e@mail:  informacja@bielsko-biala.pl
Liczba mieszkańców:  175.677
Osoby kontaktowe:  Zofia Kliś
 Kierownik Referatu ds. Lokali Mieszkalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych