Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.457
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Projekt zagospodarowania dużych mieszkań komunalnych - pustostanów lokalowych - jako przykład efektywnej polityki mieszkaniowej i prospołecznej w Chorzowie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Chorzów, co charakterystyczne dla miast aglomeracji górnośląskiej, posiada w obrębie mieszkaniowego zasobu gminy grupę bardzo dużych mieszkań, o powierzchni 120- 140 m². Ich racjonalne zagospodarowanie okazuje się być dla gminy dużym wyzwaniem. Okazało się, że relatywnie wysoki czynsz, a przede wszystkim znaczne koszty eksploatacji stanowią poważną barierę finansową dla potencjalnych najemców. W efekcie lokale te, choć mieszkaniowo atrakcyjne, dołączyły do gminnych pustostanów. Nie użytkowane niszczały i powodowały degradację budynków, w których się znajdują.

W 2006 r. władze miasta wpadły na z pozoru banalny pomysł, żeby straszące pustostanami mieszkania wyremontować i wynająć. Cóż w tym odkrywczego? Różnica pomiędzy typowym najmem polegała na tym, że w tym przypadku postanowiono oddać w odpłatne używanie wyodrębnione części lokalu mieszkalnego. Zaproponowano więc, by zaoferować do wynajęcia poszczególne pokoje lub łóżka, a nie wyłącznie całe mieszkania. Technicznie i organizacyjnie sprawę powierzono Zakładowi Komunalnemu „PGM” w Chorzowie. Pierwsze mieszkanie wynajęto w tym systemie w 2007 roku.

 

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia było usprawnienie chorzowskiej polityki mieszkaniowej w zakresie zagospodarowania dużych mieszkań, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Technicznie jest oczywiste, że w ślad za zagospodarowaniem pustostanów, idzie realne zmniejszenie kosztów gospodarowania zasobem lokalowym i ochrona lokali i budynków komunalnych przed degradacją.

Realizacją tego pomysłu okazała się również cenną inicjatywą społeczną chorzowskiego samorządu. Ofertę najmu miasto skierowało bowiem do osób, które przejściowo lub w dłuższym okresie borykają się z problemami mieszkaniowymi. Skorzystały z niej młode małżeństwa, studenci, osoby samotnie wychowujące dzieci, niepełnosprawni oraz inni mieszkańcy Chorzowa (ale nie tylko) dotknięci trudną sytuacją losową i nie mający innych możliwości zamieszkania w godziwych warunkach. Charakterystyczne jest bowiem to, że mimo oferty odpłatnej, ceny za najem tych mieszkań (media i czynsz) są relatywnie tanie, konkurencyjne wobec śląskich domów studenckich (szczegóły na stronie internetowej – poniżej). Proponowane przez gminę mieszkania są w pełni urządzone i wyposażone, nadto położone w bardzo dobrych lokalizacjach. W efekcie proponowane przez chorzowski PGM mieszkania cieszą się więc dużą popularnością wśród uczniów i studentów miejscowych, a także z  pobliskich Katowic, w tym szczególnie wśród borykających się z trudnościami mieszkaniowymi małżeństw studenckich.  

Ponad dwuletnie doświadczenia potwierdzają trafność i celowość projektu. Wszystkie dotychczas udostępnione mieszkania (pięć mieszkań - 39 łóżek) są praktycznie stale wynajęte. Według informacji uzyskanej od Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie - Pana Adama Adamusa - nakłady na remont i wyposażenie jednego mieszkania zwrócą się miastu po mniej więcej 4 – 5 latach. Pomysł więc finansuje się sam, przynosząc miastu bardzo pożyteczną ofertę, z której skorzystać mogą będący w potrzebie mieszkańcy gminy, jak również i przybywający do Chorzowa goście.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-08-13
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Chorzów
Powiat:  Miasto na prawach powiatu Chorzów
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  41-500 Chorzów
Jednostka wdrażająca:  Zakład Komunalny „PGM”
Ulica:  Bałtycka 8
Wirtyna internetowa:  www.chorzow.eu
 www.pgm.chorzow.net.pl
 http://zkpgm.bip.chorzow.eu/index.php4?kat=119124324133678139
Liczba mieszkańców:  110.842
Osoby kontaktowe:  Edward Jarnańczyk
 Dyrektor Zakładu Komunalnego „PGM”
 tel. 32 7571516
 e@mail: zkpgm@skrzynka.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych