Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.702
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Program rewitalizacji domów familijnych w Łodzi

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Gospodarka mieszkaniowa jest jedną z tych sfer funkcjonowania gmin, z którą wiąże się ponadprzeciętna liczba problemów. Wiele przyczyn sprawia, że średnio w skali kraju poziom zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym pozostawia wiele do życzenia. Na tym większą uwagę zasługują projekty, które mogą otrzymać miano dobrej praktyki. Przykładem takiego projektu jest opisywany program rewitalizacji domów familijnych w Łodzi.

Choć Baza Dobrych Praktyk co do zasady prezentuje praktyki, które już zafunkcjonowały, to przedstawiony program został uznany za na tyle obiecujący, że przedstawiany jest teraz rok po rozpoczęciu, a 4 lata przed jego zakończeniem. Nawet jeśli w czasie jego realizacji wystąpią określone błędy, to i tak idea leżąca u jego podstaw jest godna powielenia w innych jednostkach samorządu terytorialnego.Rozpoczęty w roku 2007 projekt opiera się na prostym pomyśle – podmiot prywatny buduje na rzecz miasta nowe lokale komunalne, do których zostają przeniesione osoby zamieszkujące dotychczas domy familijne. W zamian za wzniesione budynki podmiot prywatny otrzymuje własność opuszczonych budynków i jest zobowiązany je odnowić. Odnowione lokale może natomiast sprzedać na wolnym rynku lub zagospodarować w inny, przez siebie wybrany, sposób.

Na tak skonstruowanym programie korzystają wszyscy – dotychczasowi mieszkańcy lokali przenoszą się w lepsze warunki mieszkaniowe, gmina bez swojego wkładu finansowego uzyskuje odnowienie zasobu komunalnego, a jednocześnie renowację interesujących z turystycznego punktu widzenia fragmentów miasta. Opisywany projekt został nagrodzony w konkursie „Dobre praktyki PPP 2007”.

 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-06
Data aktualizacji:  2011-03-10

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Łódź
Powiat:  Łódź
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  90-926 Łódź
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Łodzi
Ulica:  Piotrkowska 104
Telefon:  42 6384000
Fax:  42 6384004
Wirtyna internetowa:  www.uml.lodz.pl
Liczba mieszkańców:  740.000
Osoby kontaktowe:  Magdalena Kosiada - Sylburska
 Główny Specjalista Biuro ds. Inwestycji
 tel. 42 6384446
 e@mail: m.kosiada@uml.lodz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych