Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.725
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych z wykorzystaniem premii termomodernizacyjnej w Wodzisławiu Śląskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt miał za zadanie poprawę efektywności energetycznej, która została zrealizowana poprzez termomodernizację budynków. Priorytetem zadania było obniżenie kosztów ogrzewania poprzez zmianę umowy z dostawcą ciepła w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepła i mocy zamówionej oraz poprawa stanu technicznego budynków. Istotnym efektem prowadzonych działań jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Dodatkowym atutem było uatrakcyjnienie obiektu poprzez odnowę elewacji budynków co wpływa korzystnie na wizerunek miasta oraz samych osiedli. Ocieplenie budynku wpływa więc zarówno na wzrost jakości zamieszkania poprzez polepszenie komfortu cieplnego w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i na wartość lokali w budynku po termomodernizacji. Zakres wykonania termomodernizacji obejmował 8 budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Łączna powierzchnia użytkowa ocieplonych budynków wynosi: 14.992,63 m2. W ocieplonych budynkach znajduje się łącznie 351  lokali mieszkalnych. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych polegała na: ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachów, ocieplenie stropów piwnicznych, wymianie okien klatkowych, wymianie stolarki drzwiowej, wykonanie regulacji instalacji c.o. polegającej na założeniu zaworów termostatycznych z głowicami oraz podpionowych zaworów hydrokontrolnych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Wodzisław Śląski
Powiat:  wodzisławski
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-300 Wodzisław Śląski
Jednostka wdrażająca:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
Ulica:  ul. dra L. Mendego 2
Telefon:  32 455 30 37
Wirtyna internetowa:  www.zgmir.wodzislaw.pl
Liczba mieszkańców:  48.969
Osoby kontaktowe:  Michał Sobala
 tel. 32 4590532
 e@mail: m.sobala@wodzislaw-slaski.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich