Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.694
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Realizacja umowy na Wieloletnie Zarządzanie i Realizację Inwestycji Budowlanych w Komunalnym Zasobie Lokalowym.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


To wprowadzone i realizowane przez Gminę Murowana Goślina nowatorskie rozwiązanie w skali kraju, oparte wyprzedzająco na koncepcji partnerstwa publiczno - prywatnego, polega na tym, iż w marcu 2006r. Gmina podpisała umowę z podmiotem prywatnym  LIDER Spółka z o.o.  na wieloletnie zarządzanie i realizacje inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie lokalowym. Umowa podpisana na 28 lat i 11 m-cy,  przerzuca ciężar poniesienia kosztów budowy i remontów budynków na wykonawcę za stosowanym  wynagrodzeniem, którym są faktycznie uzyskane wpływy czynszowe od najemców. Zgodnie z zawartą umową Zarządca zasobu  LIDER spółka z o.o. ma obowiązek wybudować 43 nowe lokale mieszkalne-komunalne  (6 budynków).
 Zarządca wybudował już dwa budynki  15 lokali mieszkalnych i przygotowuje obecnie  dokumentacje projektową dla trzeciego 6 lokalowego budynku, zarządzając jednocześnie całym zasobem komunalnym. Wszystkie nowo wybudowane  lokale mieszkalne przekazywane są na  majątek gminy i powiększają mieszkaniowy zasób Gminy.
Dodatkowo Zarządca ma obowiązek dokonać rewitalizacji wyznaczonych 16 budynków komunalnych objętych umową zawartą w 2006 roku.
Efekty wdrożenia projektu to przede wszystkim poprawa warunków mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, optymalizacja procesu zarządzania lokalowym zasobem gminy a także ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynków.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Murowana Goślina
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  62R
Ulica:  ul. Poznańska 18
Wirtyna internetowa:  http://www.murowana-goslina.pl
Liczba mieszkańców:  16.306
Osoby kontaktowe:  Violetta Szałata
 tel. (61) 8923640

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich