Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.530.352
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Przebudowa i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku pokoszarowego przy ul. Dąbrowskiego i Kościuszki w Ełku na budynek mieszkalny wielorodzinny

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Ełk w 2012r. zaadoptował budynek pokoszarowy na budynek mieszkalny, wielorodzinny 
z miejscami parkingowymi i uzyskał 66 lokali w tym 55 mieszkań z 4 lokalami dla osób niepełnosprawnych i 11 lokali usługowych. Budynek powstał przy wykorzystaniu dofinansowania z Funduszu Dopłat. Jednym z  najważniejszych wyzwań stojących przed miastami i terenami zurbanizowanymi w perspektywie do 2020r. jest przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów zurbanizowanych wynikającej m.in. z upadku społeczno-gospodarczego. Poza postępującą degradacją całych ośrodków miejskich lub dzielnic większych miast, na terenie Polski występują inne zurbanizowane obszary zdegradowane, głównie poprzemysłowe, powojskowe i pokolejowe, które wymagają rekultywacji, przede wszystkim pod względem środowiskowym i stworzenia warunków do ich ponownego zagospodarowania. Postępująca degradacja tkanki miejskiej skutkuje znacznym wzrostem kosztów zarządzania obszarem miejskim i poważnym obciążeniem budżetów gmin, a także pogorszeniem się wizerunku miasta. Projekt Ełku jest odpowiedzią na stojące przed tym miastem i innymi miastami wyzwaniami. W budynku zamieszkało 55 rodzin, przez co zmniejszyła się liczba oczekujących na mieszkanie. Miasto doprowadziło do poprawy jakości życia mieszkańców 
w przyjaznej przestrzeni miejskiej.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Ełk
Powiat:  ełecki
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-300 Ełk
Jednostka wdrażająca:  Gmina Miasto Ełk
Ulica:  ul. Marszałka J. Piłsudzkiego 4
Telefon:  (87) 732 61 65
Wirtyna internetowa:  www.elk.pl
Adres e@mail:  k.wilczynski@um.elk.pl
Liczba mieszkańców:  57.578
Osoby kontaktowe:  Krzysztof Wilczyński
 Główny specjalista ds. zarządzania energią
 tel. (87) 732 61 65
 e@mail: k.wilczynski@um.elk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich