Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.872
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i utworzenie Fundacji „Nasza Wspólnota”- jako skuteczny sposób finansowego i organizacyjnego wsparcia wspólnot mieszkaniowych oraz instrument zmiany wizerunku miasta

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Niekorzystny układ własności we wspólnotach mieszkaniowych, który powstał po częściowej prywatyzacji zasobu mieszkaniowego z początku lat 90., niewielkie środki finansowe przeznaczane przez gminę na remonty substancji mieszkaniowej powodujące ruinę i nieestetyczny wygląd budynków, niewydolność organizacyjna Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, wymusiły na władzach Bytowa przystąpienie do kompleksowego rozwiązania problemu. W 1998 r. opracowano nowe zasady zbywania lokali mieszkalnych wraz z systemem bonifikat, podjęto decyzję o utworzeniu Fundacji „Nasza Wspólnota", wspierającej rozwój wspólnot mieszkaniowych, zapewniono wpływ gminy na formę i kolorystykę elewacji remontowanych budynków, a także stworzono warunki sprzyjające rozwojowi wolnego rynku zarządzania nieruchomościami. Dzięki 4 prywatnym, konkurencyjnym firmom, które powstały po zlikwidowaniu Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, ceny usług spadły o 30%.

Kluczowym elementem systemu okazało się jednak utworzenie Fundacji, której głównym zadaniem jest udzielanie pomocy w spłacie zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe kredytów na remonty kapitalne budynków mieszkalnych. Fundacja wspiera wspólnoty poprzez spłatę 100% odsetek od preferencyjnych kredytów zaciągniętych na remonty kapitalne budynków. Zaproponowany program został bardzo dobrze przyjęty przez mieszkańców gminy. Aż 96% mieszkań znalazło nabywców. Z 1481 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia jedynie 55 w 35 budynkach, czyli niespełna 4%, pozostaje własnością gminy. Z pomocy Fundacji skorzystało 141 wspólnot mieszkaniowych (w tym z udziałem gminy zaledwie 27), z których 93 wyremontowały elewacje zewnętrzne
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-11-03
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bytów
Powiat:  Bytów
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  77-100 Bytów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Bytowie
Ulica:  ul. 1-go Maja 15
Telefon:  059 8222011
Fax:  059 8222592
Wirtyna internetowa:  www.bytow.com.pl
Liczba mieszkańców:  24.314
Osoby kontaktowe:  Lucyna Tywusik
 urzad@bytow.com.pl
 tel. 59 8228907

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych