Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.790
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu - programy pomocowe dla wspólnot mieszkaniowych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających jego realizację został przyjęty 27 listopada 1997 r. przez Radę Miasta. Główne założenia programu to: tworzenie mechanizmów i warunków umożliwiających rewitalizację zabytkowych budynków i terenów przyległych, sukcesywne porządkowanie i rewitalizacja wartościowych kulturowo oraz ekonomicznie kwartałów miasta, a także konserwacja zabytkowej substancji mieszkaniowej. Program jest realizowany poprzez modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy udziale programów pomocowych dla wspólnot mieszkaniowych oraz poprzez kompleksowe zagospodarowanie wytypowanych kwartałów miasta z udziałem inwestora zewnętrznego.

Przyjęte programy pomocowe umożliwiają gminie udzielanie pomocy finansowej w postaci: refundacji w wysokości do 30% wartości kosztorysowej robót remontu całkowitego budynku wraz z uporządkowaniem otoczenia oraz refundacji remontu elewacji do 50% wartości kosztorysowej robót.

Przy udziale programów pomocowych dla wspólnot mieszkaniowych na przestrzeni trzynastu lat działania programu udało się wyremontować 279 budynków wspólnot mieszkaniowych.

Przy udziale inwestora zewnętrznego zrewitalizowano kwartał miasta w obrębie ulic: Boh. Monte Cassino, Bema, Pułaskiego, Sobieskiego, kwartał ulic: Chrobrego, Chopina, Dąbrowskiego, Sobieskiego oraz kwartał ulic: Grunwaldzka, Chrobrego, Parkowa.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-11-03
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Sopot
Powiat:  Miasto na prawach powiatu Sopot
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  81-704 Sopot
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Sopocie
Ulica:  ul. Kościuszki 25/27
Wirtyna internetowa:  www.sopot.pl
Liczba mieszkańców:  38.168
Osoby kontaktowe:  Hanna Chabierska
 Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii Rozwoju Miasta
 tel. 58 521 37 99
 e@mail: hchabierska@sopot.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych