Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.042
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Samorządowy system pożyczkowy narzędziem wsparcia rewitalizacji i remontów bydgoskich kamienic

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Urząd Miasta Bydgoszczy wspiera rewitalizację kamienic miejskich samorządowym programem pożyczkowym. Udziela ich właścicielom nieoprocentowanych pożyczek na remont budynków. Program ma już wieloletnią tradycję, a w 2011 roku magistrat przeznaczył na ten cel 600 tys. zł. Od 1998 roku wyremontowano ponad 50 budynków, w tym również zabytkowe kamienice w centrum Bydgoszczy. Tylko w roku 2010 z pomocy miasta skorzystało 16 właścicieli kamienic. Przeprowadzone remonty pozwoliły m.in. wymienić pokrycia dachowe i stolarkę okienną oraz odnowić elewacje niektórych budynków. Pożyczki przeznaczone są dla osób fizycznych, będących właścicielami budynków mieszkalnych, w których mieszka przynajmniej jeden najemca opłacający czynsz regulowany. Program koordynuje miejski Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wobec ogromnych potrzeb w tym zakresie i zazwyczaj spotykanej pasywności samorządów wobec inwestycji w majątku prywatnych właścicieli, jest to ważna inicjatywa bydgoskiego magistratu. Stanowi dobry przykład działań, których oczekują i w których uczestniczą mieszkańcy, a zmierzających do odnowienia wizerunku starówki i śródmiejskich dzielnic Bydgoszczy. To one tworzą wyjątkowy klimat i stają się wizytówką miasta.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-08-14
Data aktualizacji:  2012-09-01

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bydgoszcz
Powiat:  bydgoski
Województwo:  kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  85-102 Bydgoszcz
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Bydgoszcz, Referat Polityki Mieszkaniowej Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochr.Środ.
Ulica:  Jezuicka 2
Telefon:  52 585 80 54
 52 58 58 394
Fax:  52 58 58 111
Wirtyna internetowa:  www.bydgoszcz.pl
Adres e@mail:  wgk@um.bydgoszcz.pl
Liczba mieszkańców:  387.100
Osoby kontaktowe:  Zbigniew Pałka
 Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 tel. 52 58 58 824
 e@mail: wgk@um.bydgoszcz.pl

 Jerzy Walkowiak
 Koordynator, Zespół ds Polityki Właścicielskiej i Mieszkaniowej UM Bygdoszcz
 tel. 52 58 58 192
 e@mail: jerzy.walkowiak@um.bydgoszcz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych