Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.881
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
System dofinansowywania modernizacji ogrzewania mieszkań na terenie miasta Będzina ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Stan sanitarny powietrza atmosferycznego na obszarze Będzina jest kształtowany przez takie czynniki jak indywidualne domowe paleniska węglowe i lokalne kotłownie węglowe,  napływ zanieczyszczeń z terenów przyległych, lokalne warunki topoklimatyczne i pojazdy samochodowe. Procesy spalania w tych źródłach tworzą tzw. „niską emisję" zanieczyszczeń. Z uwagi na powszechną restrukturyzację przemysłu i ograniczenie produkcji w mieście i regionie, emisja z większych zakładów straciła na znaczeniu. Emisja spalin z silników pojazdów samochodowych koncentruje się głównie w obrębie węzłów i ciągów komunikacyjnych. Najistotniejszy więc nadal wpływ na czystość powietrza atmosferycznego w mieście ma „niska emisja". W celu jej obniżenia zdecydowano się w Będzinie na systematyczną wymianę urządzeń piecowych i kotłowych starej konstrukcji i niskiej sprawności na energooszczędne i niskoemisyjne, przyłączenie gospodarstw domowych do sieci grzewczych (wykorzystanie nadmiaru energii cieplnej), zastosowanie termomodernizacji i automatyzacji lokalnej dystrybucji ciepła (wymienników ciepła), a także zastosowanie paliw bezdymnych w starych urządzeniach grzewczych. Duża ilość obiektów komunalnych oraz domów mieszkalnych w Będzinie w latach 90-tych XX wieku opalana była węglem kamiennym. Do ich powszechnego stosowania zachęcała i nadal zachęca relatywnie niższa cena i tradycja stosowania tego paliwa.

Chcąc zachęcić mieszkańców miasta do likwidacji palenisk węglowych w zasobach mieszkaniowych, w roku 1994 Gmina Będzin wdrożyła system dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany sposobu ogrzewania mieszkań z węglowego na ogrzewanie gazowe, elektryczne i olejowe.

Na początku każdego roku kalendarzowego wprowadzany jest Zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina regulamin dofinansowywania modernizacji ogrzewania mieszkań mieszkańców Będzina ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w danym roku wraz z załącznikami, na podstawie którego określa się rodzaj i wysokość dofinansowania nowoczesnych, nieszkodliwych dla środowiska systemów ogrzewania.    

Efektem realizowanego programu w latach 1994 - 2009 jest zlikwidowanie w 1085 domach starych i nieekologicznych pieców węglowych i zainstalowanie nowoczesnych systemów ogrzewania, ekonomicznych i oszczędzających środowisko.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-11-15

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Będzin
Powiat:  będziński
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  42-500 Będzin
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski Będzin
Ulica:  ul. 11 Listopada 20
Telefon:  (32) 267 91 20
Wirtyna internetowa:  www.bedzin.pl
Liczba mieszkańców:  57.254
Osoby kontaktowe:  Janusz Piątek
 Kierownik Ochrony Środowiska
 e@mail: janusz.piatek@um.bedzin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych